Cestná doprava

Program výstavby diaľnic má ísť do vlády tento mesiac

Advertisement

Tender na stavbu vyše 11 km diaľnice D1 Fričovce – Svinia pri Prešove sa uskutoční podľa žltej knihy Medzinárodnej asociácie konzultačných inžinierov- dodávateľ stavbu naprojektuje aj postaví.

Ministerstvo dopravy spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS), a.s. pripravujú program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na najbližšie štyri roky. Na rokovanie vlády by mal byť predložený v tomto mesiaci. „V súčasnosti sa spracováva komplexný plán NDS v rokoch 2011 až 2014. Súčasťou tohto plánu sú aj aktivity NDS v roku 2011, kedy budeme vyhlasovať najbližšie tri súťaže. Malo by to byť v priebehu nasledujúcich niekoľkých mesiacov,“povedal pre agentúru SITA generálny riaditeľ NDS Alan Sitár. Konkrétne termíny vyhlasovania tendrov podľa neho ešte nie sú stanovené.„Chcem uistiť, že robíme všetko pre to, aby sme v najbližších týždňoch vyhlásili prvý z nich a potom zhruba s mesačným odstupom by sme chceli vyhlasovať ďalšie,“ dodal.

V tomto roku by mali začať tendre na výstavbu všetkých piatich úsekov diaľnice D1 medzi Martinom a Prešovom, ktoré boli súčasťou zastaveného prvého balíka PPP. Stavby úsekov Dubná Skala – Turany, Turany – Hubová, Hubová – Ivachnová, Jánovce – Jablonov a Fričovce – Svinia v dĺžke 75 kilometrov by mali začať postupne od leta tohto roka do jari budúceho a ukončené by mali byť v rokoch 2013 až 2015. Informoval o tom 23. marca na Cestnej konferencii 2011 v Bratislave generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Milín Kaňuščák. Ministerstvo podľa neho v súčasnosti končí s vyhotovením Programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 až 2014, pričom na rokovanie vlády ho chce predložiť v apríli. Diaľničné stavby majú byť financované z európskych prostriedkov a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Doprava. 

Tendre na stavbu 18,5 kilometrovej diaľnice pri Levoči D1 Jánovce – Jablonov, rozdelenej na dva úseky, bežia už od konca novembra minulého roka. Priebeh týchto tendrov predĺžili námietky spoločnosti Doprastav, a.s. k podmienkam v súťažných podkladoch. Ponuky v tendri na prvý úsek chce NDS otvárať 15. apríla. Začiatok výstavby prvej, 9-kilometrovej časti úseku Jánovce – Jablonov, je podľa Kaňuščáka plánovaná v júni tohto roka a dokončenie koncom roka 2013. Stavba druhej, 9,5-kilometrovej časti diaľnice by mala začať v septembri tohto roka a ukončená má byť do konca roka 2014. Predpokladané náklady na oba úseky spolu dosahujú 360 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. 

NDS vyhlásila tender na výstavbu D1 Fričovce – Svinia
Národná diaľničná spoločnosti (NDS, a.s.,) vyhlásila tender na výstavbu 11,2 km úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia pri Prešove, informoval v piatok na tlačovej besede generálny riaditeľ NDS Alan Sitár.

Predpokladaná cena prác, ktoré by mali podľa neho trvať vyše tri roky, od septembra t.r. do konca roka 2014, dosahuje 213,19 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Stavba diaľnice má byť financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Doprava.

„Postúpili sme výrazne k tomu, aby sme scelili úsek medzi Ivachnovou a Prešovom. Bude to po jeho dokončení druhý najdlhší úsek diaľničnej siete v dĺžke 141,3 kilometra,“ povedal ďalej Sitár. Od konca novembra minulého roka pokračujú dva tendre na výstavbu rozdeleného úseku D1 pri Levoči Jánovce – Jablonov a zároveň trvajú práce na stavbe druhého profilu D1 Jablonov – Studenec. 

Záujemcovia o účasť v tendri na stavbu diaľnice Fričovce – Svinia môžu požiadať o súťažné podklady do 21. apríla. Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 27. júna. NDS predpokladá, že zmluva s vybraným dodávateľom by mohla byť podpísaná v septembri. Na diaľničnom úseku bude podľa riaditeľa NDS postavených 16 mostov, z toho 15 priamo na diaľnici a jeden nad ňou. „Z hľadiska komplikácií je tento úsek štandardný, ak opomenieme skutočnosť, že v jednej časti tohto úseku riešime zosuvy, ktoré nastali z dôvodov veľmi výrazných zrážok v roku 2010, kedy začalo posúvanie svahu,“ informoval Sitár. 

Úsek D1 Fričovce – Svinia bol pôvodne jedným z piatich plánovaných úsekov diaľnice medzi Martinom a Prešovom, ktoré mali byť postavené a prevádzkované formou verejno-súkromného partnerstva (PPP) v rámci zastaveného prvého balíka. Na plánovanú diaľnicu zo západu nadväzuje 14-kilometrový úsek Beharovce – Fričovce, vrátane 5 kilometrov dlhého tunela Branisko, a z východu zas 8-kilometrový úsek Svinia – Prešov, západ. 

Tender na výstavbu diaľnice Fričovce – Svinia sa podľa Sitára uskutoční podľa Žltej knihy Medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov (FIDIC), čo znamená, že budúci zhotoviteľ diaľnicu nielen postaví, ale aj naprojektuje. Riaditeľ NDS zdôvodnil použitie Žltej knihy pre časovo limitované možnosti čerpania eurofondov, skoršie začatie výstavby diaľnice a tiež preto, že k dispozícii nie je realizačná dokumentácia stavby. Sitár ďalej povedal, že NDS bude pri výstavbe diaľnic v tomto prípade prvý raz postupovať na základe Žltej knihy FIDIC. Pri výstavbe úseku D1 Jablonov – Studenec pri Spišskom Podhradí boli totiž použité iba jej základné princípy. Pri postupe podľa Žltej knihy zhotoviteľ stavby preberie riziká a popri projekte realizácie stavby zabezpečí aj vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie. Platby budú zabezpečené podľa postupu prác a nie na základe výkazu výmer, ako je to pri využití Červenej knihy. Výhodou Žltej knihy je aj možná flexibilita technického riešenia stavby. 

„Pri formulovaní princípov sme veľmi intenzívne komunikovali aj s dotknutými subjektami, ktorých sa tieto otázky týkajú. Spolupracovali sme so Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov, ktorí nám pomohli sa uistiť, že podmienky nastavujeme takým spôsobom, aby boli akceptovateľné a zrealizovateľné pre domácich aj zahraničných zhotoviteľov. Aby sme mali ešte väčšiu istotu, požiadali sme o konzultácie Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,“ dodal Sitár. Podľa neho hlavné časti z týchto stretnutí sa premietli aj do podmienok súťaže.

Súťaž na úsek Turany – Hubová

Súťaž na stavbu úseku Turany – Hubová (13,6 kilometra, 698 mil. eur) by mohla začať v septembri tohto roka. Plánovaný začiatok prác je v marci budúceho roka a dokončenie v októbri 2015. „Za predpokladu, že nájdeme dohodu s mimovládnymi organizáciami a ministerstvom životného prostredia,“podmienil Kaňuščák stavbu tohto diaľničného úseku. Ochranári sa totiž sťažovali v Európskej komisii proti trase úseku v blízkosti chránených území prírody. Žiadali trasu zmeniť a postaviť na nej tunel Korbeľka. „Ak sa nepodarí nájsť dohodu s mimovládnymi organizáciami, tento úsek vypadne,“ dodal Kaňuščák. 

Rezort dopravy plánuje spolu s uvedenými úsekmi D1 začať aj výstavbu 8-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša. Predpoklad výstavby je od novembra 2012 do júla 2015. Na stavby všetkých spomínaných diaľničných úsekov má NDS podľa Kaňuščáka zabezpečené financovanie. 
V Operačnom programe Doprava je na výstavbu diaľnic určených 1,143 mld. eur a na rýchlostné cesty a cesty prvej triedy 871,52 mil. eur. Po presune 250 mil. eur v rámci rezortného programu by prostriedky na diaľnice vzrástli na 1,394 mld. eur.


 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button