Cestná doprava

Prezident podpísal ratifikačnú listinu k dohode vlád SR a Macedónska o doprave

Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal ratifikačnú listinu k Dohode medzi vládou SR a vládou Macedónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Uvedený právny predpis reaguje na zmeny, ktoré nastali v politickom a hospodárskom usporiadaní Európy. Tie si vyžiadali uzatvoriť novú bilaterálnu dohodu aj o medzinárodnej cestnej doprave, ktorá musí zodpovedať medzinárodným zvyklostiam v zmienenej oblasti a právu EÚ. Obe strany dohody preto spoločne v júli 2007 pripravili predmetný návrh dohody. Tá upravuje vykonávanie cestnej, pravidelnej osobnej, kyvadlovej a nákladnej dopravy. Stanovuje aj povinnosti dopravcov a pokuty v prípade, ak subjekt zo SR alebo Macedónskej republiky nedodrží ustanovenia dohody. Nepravidelná autobusová doprava medzi oboma štátmi by sa mala vykonávať podľa multilaterálnej dohody INTERBUS, pretože oba štáty sú jej členmi. Doladenie platných dohôd je aj prejavom skutočnosti, že obchodná výmena medzi oboma štátmi sa zvyšuje a ukazuje sa, že vzhľadom na to neboli vo vzájomných vzťahoch vyčerpané všetky možnosti spolupráce. Navyše, Macedónsko má pre slovenských cestných dopravcov strategický význam, pretože je tiež tranzitnou krajinou pri prepravách do Grécka a Albánska.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button