Cestná doprava

Poslanci TSK vyzývajú vládu na urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty R2

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) dnes na svojom zasadnutí vyzvalo vládu Slovenskej republiky o urýchlené vybudovanie rýchlostnej cesty R2 medzi Trenčínom a Prievidzou.

„Zložitá dopravná situácia, snaha o bezpečnú a kvalitnú cestnú infraštruktúru nás vedie k opätovným výzvam adresovaným predstaviteľom štátu a vlády. Uvedomujeme si zložitosť finančnej situácie, ale doterajšie informácie o prehodnocovaní priorít v oblasti výstavby rýchlostných komunikácií nás zarmucujú,“ píše sa vo výzve.

Ako sa ďalej v nej uvádza, súčasný regionálny parlament opakovane upozorňuje, že terajšia cesta už nepostačuje aktuálnemu nárastu dopravy, býva na nej veľa smrteľných dopravných nehôd a zvlášť nebezpečná je teraz, v zimnom období. Nepriaznivo sa však podpisuje aj pod rozvoj hospodárstva v regióne, keď odrádza potenciálnych investorov v tejto časti kraja.

„Obyvatelia kraja i predstavitelia regionálnej a miestnej samosprávy dostali v apríli roku 2008 pri výjazdovom rokovaní vlády SR v Prievidzi prísľub predstaviteľov vlády, že táto rýchlostná cesta sa začne budovať v roku 2010,“ uvádza zastupiteľstvo TSK vo výzve s tým, že realita je iná, termíny sa odďaľujú a podľa najnovších vyhlásení predstaviteľov rezortu dopravy rýchlostná komunikácia R2 údajne nikdy nepatrila medzi najprioritnejšie.

„Preto vyzývame vládu, aby prehodnotila poradie dôležitosti pri budovaní rýchlostných komunikácií na území Slovenska, v kontexte zaradenia cesty R2 medzi svoje priority, s čo najkratším časovým horizontom jej výstavby,“ žiadajú trenčianski krajskí poslanci.

„Napriek rôznym prísľubom politikov z minulosti rýchlostná cesta R2 medzi Trenčínom a Žiarom nad Hronom nikdy nepatrila medzi najprioritnejšie. Tomu zodpovedá aj nižší stupeň projektovej prípravy na väčšine úsekov medzi Trenčínom a Prievidzou, ktoré súčasné vedenie ministerstva zdedilo po minulej vláde. Jediným úsekom, ktorý je na trase Trenčín – Bánovce nad Bebravou – Prievidza vo vyššom štádiu prípravy, je úsek Ruskovce – Pravotice (obchvat Bánoviec nad Bebravou), kde aktuálne prebieha súťaž na dokumentáciu pre stavebné povolenie a dokumentáciu na ponuku. Vzhľadom na intenzitu dopravy budeme v danom úseku zvažovať možnosť výstavby v polovičnom profile,“ uviedol hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Martin Krajčovič.


Prečítajte si aj

Back to top button