Cestná doprava

Ponuku záujemcu o 3. balík PPP vyhodnotí komisia do 2 až 3 týždňov

Ponuku jediného záujemcu o dostavbu úsekov diaľnic tzv. 3. balíka projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) by mohla komisia vyhodnotiť do dvoch až troch týždňov. Informoval o tom minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny.

"Momentálne prebieha vyhodnocovacie konanie. Bola predložená len jedna ponuka. Súťaž je ale platná. Zákon o verejnom obstarávaní nevylučuje, že nemôže byť podaná a vyhodnocovaná len jedna ponuka," konštatoval dnes minister. Dodal, že komisia vyhodnotí ponuku po formálnej i vecnej stránke a zhodnotí aj ponúkanú cenu. Celý proces by mal trvať podľa jeho slov približne dva až tri týždne. Hoci minister zatiaľ nechcel konkretizovať, kto podal ponuku, ide pravdepodobne o konzorcium zložené zo spoločností Hochtief PPP Solutions GmbH, Alpine Bau GmbH, FCC Construcción S.A. a Western Carpathians Motorway Investors Company GmbH. Vážny informoval, že mal signály, že druhý uchádzač nestihol v danom čase, teda do pondelka 11. mája, predložiť ponuku. "Ak by tie signály boli oficiálne a od obidvoch uchádzačov, bol som ochotný predĺžiť termín na predkladanie ponúk, ale nakoľko tieto signály neboli od obidvoch uchádzačov, tak sme ten termín dodržali," vysvetlil šéf rezortu dopravy. V treťom balíku je obsiahnutý úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka – Višňové, Višňové – Dubná Skala a privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Prostredníctvom PPP projektov by sa mala na Slovensku financovať výstavba približne 150 kilometrov nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry a náklady by mali predstavovať 4,17 miliardy eur (125,7 miliardy Sk). Vláda SR rozdelila úseky do troch balíkov. Tzv. prvý balík zahŕňa úseky diaľnice D1 Dubná Skala – Turany, Turany – Hubová, Hubová – Ivachnová, Jánovce – Jablonov a úsek Fričovce – Svinia. Druhý balík úsekov realizovaných formou projektov PPP predstavuje úseky rýchlostnej cesty R1 Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button