Cestná doprava

Podľa Vážneho zanedbaná a nedokonalá projektová príprava spôsobila dodatky

Budovanie nadradenej dopravnej infraštruktúry umožňuje rýchlejšiu, komfortnejšiu a bezpečnejšiu dopravu a súčasne prispieva k odstraňovaniu regionálnych rozdielov. „Takýmto je aj projekt D1 Mengusovce – Jánovce spolufinancovaný Európskou úniou.

Podľa finančného memoranda z roku 2004 je vyčlenených z prostriedkov EÚ 140,8 milióna eur (4,245 miliardy Sk) a zo štátneho rozpočtu 49,5 milióna eur (1,491 miliardy Sk)," uviedol počas dnešného otvorenia dvoch nových diaľničných úsekov pod Tatrami minister dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky Ľubomír Vážny. Podľa jeho slov predchádzajúce vedenie ministra a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zanedbalo riešenie subsystémov predovšetkým privádzača Poprad – Kežmarok a tiež prác na druhom polprofile tretieho diaľničného úseku. "Vážnou konsekveciou je, že výdavky, ktoré vznikli v priebehu výstavby projektu na privádzači Poprad – Kežmarok a v druhom polprofile diaľnice pri treťom úseku v hodnote 1,29 miliardy korún (42,820 milióna eur) budú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo akciovej spoločnosti NDS." Odmietol hlasy opozičných poslancov z SDKÚ, že súčasná vláda stavia len to, čo oni pripravili. Vážny konštatoval, že projektová dokumentácia v tendri bola na nízkej úrovni. Zanedbaná a nedokonalá projektová príprava doposiaľ spôsobila dodatky vrátane privádzača a druhého polprofilu za práce navyše v hodnote 1,66 miliardy Sk (55,102 milióna eur). Verejné obstarávanie bolo realizované s chybami, ktoré spôsobili zdržanie začiatku o tri mesiace. EÚ nadväzne spochybnila oprávnenosť výdavkov, čo malo mať za následok zníženie pomoci únie alebo jej úplné zrušenie. "Len obetavou a trpezlivou prácou kolegov z ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii sa nám podarilo zvrátiť tento stav a môžeme čerpať aj prostriedky Európskeho spoločenstva. Okrem toho je pred nami riešenie závažných problémov spojených s úhradou kurzových rozdielov vo výške 858 miliónov Sk (28,480 milióna eur ) a s indexáciou prác na druhom a treťom úseku vo výške 304,8 milióna Sk (10,118 milióna eur)," konštatoval Vážny. Minister dodal, že na obidvoch dnes odovzdaných úsekoch diaľnice D1 boli realizované opatrenia na ochranu životného prostredia, ako protihlukové clony či premostenie tak, aby sa umožnili migračné ťahy zveri. K trvalým benefitom patria aj vyvolané investície, ktoré znamenajú skvalitnenie regionálnej infraštruktúry.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button