Cestná doprava

Podľa primátora Brezna je reálne, že v roku 2013 sa začne budovať obchvat

Dva úseky plánovaného obchvatu Brezna chce mesto podľa slov primátora Jaroslava Demiana zaradiť do balíka projektov, ktoré budú realizované ešte v tomto programovacom období z prostriedkov vyčlenených Európskou úniou (EÚ) pre SR na dopravnú infraštruktúru.

Prvý úsek (od tzv. Baniska po výpadovku na Čierny Balog) má pritom nový variant, ktorý má byť lacnejší. Podľa primátora ak všetko dobre pôjde, je vysoko reálne, že sa s budovaním obchvatu začne v roku 2013.
      
„Vieme, že tieto prostriedky nie sú v dostatočnej miere vyzmluvnené, že je predpoklad, že sa tie prostriedky nevyčerpajú na projekty, ktoré boli zahrnuté do toho balíka,“ konštatoval Demian. Mesto teda žiada ministerstvo dopravy, aby prehodnotilo balík projektov a ten ich do neho zaradilo. Vzhľadom na to, že je projektovo pripravený tak, že je možné ho začať realizovať v roku 2013 a dokončiť, ako ustanovujú pravidlá EÚ, dva roky po programovacom období, teda do konca roku 2015. „Najbližšie rokovanie budeme viesť so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy a štátnym tajomníkom ministerstva financií na budúci týždeň,“ doplnil Demian.
      
Pripomenul, že otázka obchvatu Brezna je naozaj dlhodobou záležitosťou, už v územnoplánovacej dokumentácii z roku 2001 boli zahrnuté predpokladané trasy obchvatu mesta – preložky štátnej cesty I/66. „Posledných sedem rokov sa tým intenzívne zaoberáme, kedy sa začal pripravovať obchvat aj projekčne,“ konštatoval.
      
Do štádia stavebného povolenia bola už v minulosti pripravená 1. etapa od tzv. Baniska po Cestu osloboditeľov – výpadovku na Čierny Balog. Predchádzajúca administratíva ministerstva dopravy túto akciu podľa Demiana zastavila. „Na môj podnet uložila Slovenskej správe ciest (SSC) hľadať lacnejší variant trasovania práve na tomto prvom úseku.“ Túto úlohu plnila projektová organizácia, ktorú si objednala SSC, a našla iné trasovanie. „Podľa všetkého aj lacnejšie, čo som rád.

Lebo to zvyšuje predpoklad postupnej realizácie obchvatu mesta,“ uviedol Demian. SSC ako investor mala požiadavku na mesto dostať tento variant trasovania do územnoplánovacej dokumentácie mesta, aby v budúcnosti mohla dostať územné rozhodnutie aj stavebné povolenie na realizáciu. „Dnes poslanci rozhodli, že do územnoplánovacej dokumentácie dostaneme toto nové trasovanie,“ informoval Demian.
 

Prečítajte si aj

Back to top button