Cestná doprava

Podiel individuálnej automobilovej dopravy stúpol

Objem prepravených osôb za obdobie rokov 1995 až 2006 sa výrazne nezmenil, podstatne sa však zmenila jeho štruktúra. Najväčší pokles prepravených osôb zaznamenala verejná osobná železničná doprava, a to o 47 % a verejná osobná autobusová doprava takmer o 43 %.

Zatiaľ čo v roku 1995 mala verejná doprava 50-% podiel na celkom prepravených osobách, v roku 2006 to bolo 33 %. Podiel individuálnej automobilovej dopravy sa v tomto období zvýšil na 67 %. Uvádza to Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR v materiáli Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou, ktorý sa nachádza v pripomienkovom konaní.
"Nárast individuálnej automobilovej dopravy má nepriaznivý vplyv na životné prostredie, bezpečnosť a spôsobuje zápchy, ktoré zvyšujú náklady na dopravu," konštatuje rezort dopravy a dodáva, že prednosťou verejnej dopravy je nižšia produkcia emisií, príspevok k rovnomernému regionálnemu rozvoju, potreba menšieho priestoru na parkovanie a tento druh dopravy zaznamenáva tiež nižšiu nehodovosť. V budúcnosti bude podľa MDPT potrebné zatraktívniť verejnú dopravu ako prostriedok na zaistenie mobility osôb a vytvoriť podmienky na zvýšenie konkurencieschopnosti verejnej voči individuálnej doprave. V tejto oblasti navrhuje MDPT rezortu financií legálne upraviť možnosť spoplatniť parkovanie a prístup do centier v zákone o miestnych poplatkoch a zaviesť mýtny systém na vybranej cestnej infraštruktúre aj pre vozidlá individuálnej automobilovej prepravy.
V rámci akčného plánu navrhuje ministerstvo zamerať sa na modernizáciu infraštruktúry verejnej dopravy, podporu jej prevádzkovania a obnovu vozidlových parkov.

Zdroj: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button