Cestná doprava

PMÚ schválil koncentráciu anglického a maďarských prepravcov

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu anglického podnikateľa Arriva a maďarských podnikateľov INTER-BUS INVEST RT. a EUROBUS – INVEST Regionális Közlekedésfejlesztési Zrt.
 

Ako ďalej TASR informovala hovorkyňa PMÚ Alexandra Bernáthová, koncentrácia spočíva v získaní nepriamej kontroly podnikateľa ARRIVA plc. prostredníctvom jeho dcérskej spoločnosti Arriva International Limited nad podnikom podnikateľa INTER-BUS INVEST RT. a v získaní nepriamej kontroly podnikateľa ARRIVA plc. prostredníctvom dcérskej spoločnosti Arriva International Limited a podnikateľa INTER-BUS INVEST RT. nad podnikom podnikateľa EUROBUS – INVEST Regionális Közlekedésfejlesztési Zrt. na základe Zmluvy o kúpe akcií.
Spoločnosť ARRIVA plc. poskytuje služby v oblasti osobnej dopravy, predovšetkým autobusovej, vlakovej, prímestskej autokarovej a lodnej kyvadlovej dopravy. Pôsobí vo Veľkej Británii, ale tiež napríklad v Taliansku, Nemecku, Českej republike a Poľsku. Spoločnosť ARRIVA plc. nemá na Slovensku žiadne dcérske spoločnosti.
Spoločnosť INTER-BUS INVEST RT. na Slovensku podniká nepriamo prostredníctvom spoločnosti EUROBUS – INVEST Zrt a jej dcérskych spoločností, ktorú spoločne kontroluje so spoločnosťou Didaktika Ipari Szolgáltató Kft., a to v oblasti autobusovej dopravy.
Spoločnosť EUROBUS – INVEST Zrt. na Slovensku pôsobí v oblasti autobusovej dopravy, prostredníctvom ňou kontrolovaných spoločností: Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a. s., Slovenská autobusová doprava Michalovce, a. s., EUROBUS-INVEST SLOVAKIA, s. r. o., INFRA – S, s. r. o., a BUS-SERVICE SLOVAKIA, s. r. o.
Nakoľko podnikateľ ARRIVA plc na území SR vôbec nepôsobí, nedochádza k prekrytiu aktivít účastníkov posudzovanej koncentrácie na žiadnom z relevantných trhov, a to tak na horizontálnej ako aj vertikálnej úrovni. Úrad dospel k záveru, že predmetná koncentrácia podnikateľov nevytvára alebo neposilňuje dominantné postavenie podnikateľov, ktorého dôsledkom sú významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže na relevantných trhoch poskytovania služieb MHD v príslušných mestách a poskytovania služieb vnútroštátnej pravidelnej verejnej prímestskej autobusovej dopravy v príslušných regiónoch.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. júla.

Zdroj: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button