Cestná doprava

Plán dopravnej obslužnosti zvýši podľa ministerstva transparentnosť objednávania dopravy

Plán dopravnej obslužnosti podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR zvýši transparentnosť objednávania dopravy vo verejnom záujme. Zostavuje ho rezort dopravy spolu s partnermi z pracovnej skupiny. Cieľom je okrem iného minimalizovať súbehy vlakov a autobusov.

Pracovná skupina vznikla s cieľom pripraviť dopravnú autoritu. Princípom tohto projektu je vytvoriť systém štandardov, ktorý zlepší objednávanie jednotlivých druhov dopravy a minimalizuje súbehy vlakov a autobusov. Podľa rezortu dopravy nebude potrebné na tento účel vytvárať samostatný úrad.

„Ukázalo sa totiž, že zmeny v právnych predpisoch je možné uskutočniť aj bez zmeny kompetencií,“ skonštatovalo ministerstvo s tým, že v súčasnosti sa zostavuje tzv. plán dopravnej obslužnosti.

V súčasnosti majú podľa MDV plány dopravnej obslužnosti pripravené niektoré vyššie územné celky. Na úrovni miest tiež existujú dokumenty, ktoré spĺňajú obsahové náležitosti tohto plánu. „Ide o dokument, ktorý jednoznačne finančne vyčísli a pre objednávateľa vytvorí predstavu o organizácii osobnej dopravy vo verejnom záujme. Na základe plánu dopravnej obslužnosti potom objednávateľ objednáva dopravné služby u konkrétneho dopravcu,“ priblížilo MDV.

Zostavením tohto plánu a objednávaním dopravy podľa neho sa zvýši transparentnosť objednávania dopravy, konštatuje rezort dopravy. Zároveň sa jednoznačne určí objem finančných prostriedkov potrebných na objednávanie dopravy vo verejnom záujme. Rezort ozrejmil, že ide o dopravu, „ktorou objednávateľ, v našom prípade ministerstvo, zabezpečuje práva definované ústavou“.

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close