Cestná doprava

Parkovanie by vyriešili parkovacie domy, nie je ich však kde stavať

Problém s parkovaním v centrách miest by vyriešili parkovacie domy.

Komplikáciou v tomto prípade však je, že jednotlivé mestá veľmi rýchlo predali vhodné pozemky, a teraz nie je kde takéto domy stavať. Riaditeľ Slovenskej parkovacej asociácie (SPA) Milan Taška si myslí, že parkovacie domy sú jedinou alternatívou, ako zabrániť parkovaniu v uliciach a na chodníkoch. „Parkovacích miest nepribúda, ubúda počet ľudí cestujúcich mestskou hromadnou dopravou, naopak pribúda počet áut,“ konštatoval Taška. Parkovacích domov je dnes na Slovensku len veľmi málo, pritom investícia do ich výstavby je veľmi výhodná. „Nie je problém investičný, banky nemajú problém s preúverovaním, dnes je problém skôr územný,“ zhodnotil Taška. Parkovacie domy sú hlavne v Bratislave, jeden tiež vybudovala Žilina podobne ako aj Trenčín.
      
Problémov vidí riaditeľ SPA viacero. Jedným z nich je, že neexistuje orgán, ako bol niekedy útvar dopravného inžinierstva. Ten robil analýzy, na základe ktorých sa prijímali rôzne rozhodnutia. Tým pádom v súčasnosti neexistuje dopravná politika v meste a tento problém sa dlhodobo systematicky neriešil. „Ide o reguláciu statickej dopravy, aby sa do mesta vrátil život, vyžaduje si to však obrovské množstvo analýz, ktoré dnes mestá nemajú,“ konštatoval Taška.
      
Chýba tiež jednotná koncepcia, ktorá by komplexne riešila parkovanie na celom Slovensku. SPA preto tlačí na legislatívu cez Združenie miest a obcí Slovenska a cez úniu miest, aby sa problémy parkovania riešili podľa potrieb asociácie. „V Českej republike sa vyberá miestny poplatok za parkovanie a daň z neho zostáva v meste, u nás to tak nie je,“ porovnáva Taška.
      
Vyriešiť tento problém by pomohlo aj vytvorenie operačného programu, na základe ktorého by sa čerpali prostriedky z eurofondov na výstavbu parkovacích domov. Náklady na výstavbu jedného parkovacieho miesta v ňom sa pohybujú od 5000 do 10.000 eur.
      
Inšpirovať by sme sa podľa Tašku mali inými štátmi, kde je všeobecný trend výstavby parkovacích domov, resp. menších parkovacích garáží. „Počet parkovacích domov napr. v Taliansku a v Rakúsku je neporovnateľný,“ zhodnotil. Len pre porovnanie, v centre Viedne je ich minimálne sedem, kým u nás je ich toľko na celom Slovensku. Príklady zo zahraničia preukazujú, že pouličné parkovanie nemôže zvládnuť problémy statickej i dynamickej dopravy v meste.

Prečítajte si aj

Back to top button