Cestná doprava

Opäť zrušili tender pre R4 Košice – Milhosť

Zrušenie verejnej súťaže na činnosť stavebného dozoru pre stavbu úseku rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť nariadil ÚVO. Dialnice opakovane porušili pravidlá verejného obstarávania.

 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) začiatkom decembra opätovne zrušila verejnú súťaž, ktorú vyhlásila začiatkom júna tohto roka na činnosť stavebného dozoru pre stavbu 14-kilometrového úseku rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť. Opakovane totiž porušila pravidlá verejného obstarávania. Vyplýva to z oznamu o zrušení súťaže vo Vestníku verejného obstarávania.

Zrušenie tendra nariadil v polovici novembra Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) s tým, že diaľničiari neuviedli v súťažných podkladoch všetky okolnosti, ktoré sú dôležité na vypracovanie ponuky. Zároveň predmet zákazky neopísali jednoznačne a úplne, čo mohlo mať podľa úradu zásadný vplyv na prípravu ponúk uchádzačov, najmä na tvorbu ich ponukových cien a ich porovnateľnosť. Úrad pre obstarávanie v tejto súvislosti vyhovel námietke jedného nemenovaného uchádzača proti vylúčeniu z tendra. Porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktorého sa NDS dopustila v príprave súťažných podkladov, nebolo podľa úradu po predložení ponúk uchádzačov možné odstrániť inak než nariadením zrušenia verejnej súťaže. Vzhľadom na rozhodnutie o zrušení tendra úrad neskôr zastavil konanie o námietkach ďalšieho vyradeného záujemcu. Ponuky štyroch uchádzačov otvárali 19. júla, traja z nich boli vylúčení.

Dozor za takmer 2 milióny eur
Predpokladaná cena za poskytovanie stavebného dozoru pre stavbu úseku R4 počas tri a pol roka podľa zrušeného tendra dosahovala 1,92 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Diaľničiari museli v marci tohto roka zrušiť predošlý tender na stavebný dozor pre uvedenú stavbu. Úrad pre verejné obstarávanie totiž zistil na základe vlastného podnetu rozpor medzi vysvetlením súťažných podkladov a oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Okrem toho mali požiadavky NDS vo vysvetlení súťažných podkladov diskriminačný charakter. Predpokladaná cena predchádzajúceho tendra s piatimi prijatými ponukami bola 5,22 mil. eur bez dane.

Zákazka má byť financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Doprava. Poskytovateľ služby mal zabezpečovať administratívnu, riadiacu a technickú správu zmluvy o dielo, ako aj priebežnú kontrolnú činnosť stavebných prác počas ich realizácie. Zároveň mal riadiť projekt v súlade so zmluvami o dielo a vykonávať inžinierske činnosti za účelom prípravy a realizácie stavby v mene diaľničnej spoločnosti. S výnimkou činností, prípadne častí činností, na ktoré si vyhradil právo verejný obstarávateľ.

Výstavba úseku R4 Košice – Milhosť začala 27. augusta, tri týždne po tom, čo NDS podpísala zmluvu s vybraným dodávateľom prác, spoločnosťou Skanska SK, a.s. Cesta má byť dokončená o dva a pol roka a stáť 77,7 mil. eur bez dane. Motoristi by mohli začať využívať cestu po hranicu s Maďarskom približne začiatkom roka 2013. Stavba cesty mala pôvodne začať v júni tohto roku, meškanie spôsobilo prehodnocovanie výsledkov tendra. Investícia bude spolufinancovaná z európskych prostriedkov v rámci Operačného programu Doprava. Skanska získala zákazku vo verejnej súťaži s najlacnejšou ponukou, keď oproti predpokladanej cene 116,82 mil. eur bola nižšia o 39 mil. eur, čiže o tretinu. Diaľničná spoločnosť musela ponuky uchádzačov v tendri vyhodnotiť dvakrát, pretože Úrad pre verejné obstarávanie vrátil do súťaže vylúčenú skupinu firiem Strabag, s.r.o. a Váhostav – SK, a.s. Na výsledok tendra to však nemalo vplyv.
 

Prečítajte si aj

Back to top button