Cestná doprava

Odborníci diskutujú o doprave v krajských mestách na východe Slovenska

Rozvoj cestnej infraštruktúry nie je podľa výkonného riaditeľa Asociácie PPP Michala Považana iba o výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest.

Uviedol to dnes v Košiciach počas diskusného stretnutia časopisu Stavebné fórum s názvom Košice a Prešov: Fórum o doprave. „Nedomnievam sa, že jediným problémom dopravnej infraštruktúry na východnom Slovensku je nedostatok spojenia so západným, respektíve so stredným Slovenskom. Domnievam sa skôr, že je dôležitejšie sa sústrediť na problémové úseky a dobudovať obchvaty miest, vyriešiť trebárs severovýchodný obchvat mesta Prešov, ktoré skutočne odľahčia dopravu a tak umožnia aj dopravcom, ale aj iným subjektom na trhu, aby efektívnejšie realizovali svoj biznis, aby aj tie mestá pre samotných občanov boli dostupnejšie,“ uviedol Michal Považan, podľa ktorého PPP projekty nie sú vhodné na všetky úseky, najmä na tie technicky náročnejšie, ktorých budovanie týmto spôsobom by nebolo efektívne.

„Tu na východe, napríklad tunel cez Sorošku by nebol vhodným na PPP vzhľadom na tie riziká spojené s výstavbou. Riziká by sčasti znášal koncesionár, ale z veľkej časti by to musel zaplatiť štát,“ dodal Michal Považan z asociácie zastupujúcej takmer všetky súkromné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú PPP projektmi na Slovensku. S tým súhlasí aj Milín Kaňuščák zo Sekcie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, podľa ktorého pri ľahkých úsekoch sú menšie a ľahko predvídateľné riziká zaratúvané do nákladov výstavby. Kaňuščák znovu potvrdil aj prioritu vlády SR, ktorá je aj v programovom vyhlásení, dobudovať do konca volebného obdobia severnú diaľnicu D1.

Dopravný urbanista Ľubomír Mateček na fóre prezentoval niektoré projekty vlády, ktoré podľa neho odporujú princípom trvalo udržateľnej mobility a brzdia rozvoj dopravnej infraštruktúry na východe Slovenska. Medziiným spomenul rýchlostnú cestu R1 Banská Bystrica – Ružomberok, projekt transkontinentálneho tranzitného terminálu na Záhorí a širokorozchodnú železničnú trať Košice – Bratislava, ktorej návratnosť by bola podľa neho až pri 13-násobnom zvýšení prepravných kapacít z Ukrajiny.

Splnomocnenec košického magistrátu a manažér projektu Integrovaného dopravného systému (IDS) na území mesta Ján Šarák predstavil na dnešnom dopravnom fóre aktuálne aktivity pri príprave infraštruktúry IDS financovaných z eurofondov a cez PPP projekty. „V krátkej dobe by sa mala cez ministerstvo dopravy a Železnice SR vyhlásiť súťaž na verejné obstarávanie pre vyhotovenie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na tri stavby na území mesta Košice,“ uviedol Ján Šarák s tým, že ide o vybudovanie novej kvalitnej koľajovej siete tram – train súpravy a prepojenie s koľajami železníc s cieľom priameho cestovania z vnútra mesta do regiónu a späť. Víziou je aj vybudovanie prestupných terminálov pri všetkých vstupoch do mesta, teda parkovacích domov aj s bežným sortimentom služieb. „Samozrejme musíme sa obzerať aj po súpravách systému tram – train, po slovensky vlako-električiek, ktoré nám budú vedieť takúto dopravu zabezpečiť,“ dodal Ján Šarák.

 

Prečítajte si aj

Back to top button