Cestná doprava

Obchvat Trstenej je už v prevádzke – úsek rýchlostnej cesty R3

Národná diaľničná spoločnosť dnes popoludní sprejazdnila cestný obchvat hornooravského mesta Trstená.

Viac ako 7-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R3 a medzinárodného rýchlostného koridoru E77 bol v polovičnom profile vybudovaný takmer s ročným predstihom a celkovými nákladmi na úrovni 40 miliónov eur.

„Pre mesto Trstená a jeho blízke okolie je to určite veľká úľava. Hluk, prach, ale najmä dennodenné dopravné zaťaženie a nebezpečenstvo výrazne zoslabnú a presunú sa mimo mesta,“ zdôraznil bezprostredne po slávnostnom otvorení spomínaného cestného úseku podpredseda vlády SR a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ján Figeľ.

Zároveň jasne deklaroval prioritný záujem súčasnej vlády o pokračovanie modernizácie cestnej siete, ďalší rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest, ale aj ciest nižších kategórií. „Pochopiteľne, najväčšou prioritou je dokončenie chrbtice celého systému, čiže diaľnice D1. Presný termín dokončenia cesty R3 nie je stanovený. Dôležité je, že sa s ňou počíta a bude sa ďalej rozvíjať v rámci reálnych finančných možností štátu,“ spresnil Figeľ.

Podľa generálneho riaditeľa Výskumného ústavu dopravného so sídlom v Žiline Ľubomíra Palčáka bola doterajšia priemerná denná intenzita vozidiel prechádzajúcich Trstenou na úrovni 12.000. Približne 20 % tvorila ťažká nákladná doprava. „Dúfajme, že sa nájdu finančné prostriedky, aby bol v dohľadnej dobe dobudovaný celý úsek R3. Bude plniť veľmi významnú úlohu tranzitu Slovenska v smere sever – juh, Trstená – Šahy, čiže Poľsko – Slovensko – Maďarsko,“ dodal.

Prečítajte si aj

Back to top button