Cestná doprava

Obchodné komory Česka, Poľska a SR žiadajú dobudovanie diaľnic

List so žiadosťou o prioritné dobudovanie diaľnice D1 a diaľnice D3 smerom na Českú republiku a Poľsko zašlú predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi a ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jánovi Počiatkovi predstavitelia obchodných komôr a veľvyslanectiev Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska, ktorí sa stretli na rokovaní v Žiline.

Po rokovaní o tom informoval predseda predstavenstva Regionálnej komory (RK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v Žiline Dušan Haluška. “Kolegovia z Poľska, Českej republiky, Maďarska a Slovinska nás po vyhláseniach predstaviteľov Slovenska o novom trasovaní a spôsobe výstavby diaľnic požiadali, aby sme takéto stretnutie urobili a vyjadrili spoločný názor na to, čo by malo byť prioritami pri výstavbe diaľnic a rýchlostných komunikácií,“ uviedol Haluška.
      
Vedúca ekonomického referátu politicko-ekonomického oddelenia veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Monika Olech vyjadrila presvedčenie, že sa začne stavať úsek diaľnice D3. „Z pohľadu poľsko-slovenských vzťahov vnímame nedobudovanú infraštruktúru ako najväčšiu prekážku. Zaznamenávame rast vzájomných obratov od momentu vzniku samostatného Slovenska, každoročne okolo 10 až 20 %, s výnimkou roku 2009. Poľsko je tretím partnerom Slovenska v exporte. To znamená, že perspektíva rastu vzájomného obratu je pomerne veľká. A myslíme si, že hlavnou brzdou rozvoja poľsko-slovenských vzťahov je nepostačujúca infraštruktúra – cestná aj železničná,“ podotkla.
      
Upozornila, že už teraz väčšina dopravcov aj obyvateľov využíva prepojenie cez Českú republiku smerom na Brno. „Hrozí tu, že vodiči sa naučia chodiť cez Českú republiku. To znamená aj z pohľadu SR stratu na tranzitných poplatkoch. Ako poľské veľvyslanectvo to vnímame z pohľadu rozvoja poľsko-slovenských vzťahov ako najväčšiu bariéru pre dynamický rozvoj poľsko-slovenskej obchodnej výmeny. Keď zoberieme do úvahy, že Slovensko je proexportne orientovaná krajina, tak z jeho pohľadu je dôležité mať cestu, po ktorej by sa vyvážala slovenská produkcia,“ povedala vedúca ekonomického referátu politicko-ekonomického oddelenia veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave.
      
Viceprezident Hospodárskej komory Českej republiky Pavel Bartoš po rokovaní ocenil zhodu v otázke dobudovania infraštruktúry v slovensko–poľsko–českom prihraničnom území. „Mrzí nás, že sa to ťahá tak dlho. Ale verím, že sa to pohne. A že každá nová vláda pochopí nutnosť prepojenia. Je to celý systém prepojení, ktoré umožnia hospodársku spoluprácu. Umožnia transformovať a modernizovať regióny. My máme v tomto regióne 10 miliónov ľudí. To je nejaká sila, ktorá sa musí dopravovať a musí spolupracovať,“ dodal Bartoš.
      
Dobudovanie diaľničného prepojenia s Poľskom a Českom je dôležité aj pre spoločnosť Kia Motors Slovakia. Podľa jej hovorcu Dušana Dvořáka exportuje motory do ČR a odtiaľ dováža prevodovky a viacerých dodávateľov má aj v Poľsku. „Tento úsek je pre nás veľmi dôležitý a napríklad počas zimy, keď sú problémy na cestách, môže dôjsť aj k omeškaniu dodávok. Zároveň patríme na Slovensku medzi najväčších exportérov a keďže ide o medzinárodný koridor, či už cez ČR do západnej Európy, ale takisto aj do Poľska, ktoré je jedným z našich najväčších zákazníkov, je to dôležité aj pre vývoz našich automobilov. Takže by sme boli veľmi radi, keby si SR po veľmi dlhom období stanovila tento úsek ako jednu z priorít a v čo najkratšom čase ho dobudovala,“ uzatvoril Dvořák.
 

Prečítajte si aj

Back to top button