Cestná doprava

O financovanie 2. balíka výstavby diaľnic má záujem 17 komerčných bánk

Advertisement

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny bude vo štvrtok a piatok (12. a 13. marca) v Londýne rokovať s predstaviteľmi Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) a Európskej investičnej banky (EIB) o možnostiach financovania výstavby diaľnic, najmä úseku R1. Podľa jeho slov obe inštitúcie vyjadrujú podporu, aj keď priamo financovať ju môže iba EBOR.

Podpora z ich strany je dôležitá pri rozhodovaní komerčných bánk o financovaní výstavby. Víťaz tendra, ako povedal minister, ho informoval, že záujem prejavilo 17 komerčných bánk a sú pripravené vstúpiť do projektu. Podľa Vážneho dnes "nie je doba na to, aby sme sa bavili o tom, či je to trošku drahšie, lebo tá základná bonita tohto procesu je, že za prostriedky nie zo štátneho rozpočtu bude urobená investícia, ktorú Slovensko veľmi potrebuje". Je to o tom, že niekto sme dá 1,5 miliardy eur, vybuduje 57 kilometrov cesty, ktorú veľmi potrebujeme a donesie aj zamestnanosť, ktorá je približne 2500 zamestnancov, zdôraznil minister. Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí vyslovila súhlas s návrhom ministerstva dopravy uzavrieť koncesionársku zmluvu na výstavbu tzv. druhého balíka diaľnic realizovanú prostredníctvom projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Predmetom koncesnej zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie, uskutočnenie stavebných prác, financovanie, prevádzka a údržba úsekov rýchlostnej cesty R1 Nitra – Selenec s celkovou dĺžkou približne 12,6 kilometra (km), Selenec – Beladice s dĺžkou približne 19 km, Beladice – Tekovské Nemce s dĺžkou 14,3 km a Banská Bystrica – severný obchvat s celkovou dĺžkou približne 5,7 km. Celkové trvanie koncesnej lehoty je 30 rokov.  Víťazným uchádzačom druhého balíka sa stalo konzorciom Vinci Concessions S.A., ABN AMRO Highway B.V. a zmluva by mala byť uzavretá do 10. apríla tohto roka.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button