Cestná doprava

Nová vláda by si mala zadefinovať zdroje financovania diaľnic

Nová vláda by si mala podľa Ľubomíra Palčáka z Výskumného ústavu dopravného (VÚD) v prvom rade jasne zadefinovať možné zdroje financovania výstavby ciest.

Na to, aby sa dokončili diaľnice a rýchlostné cesty, ktoré sú na Slovensku naplánované, je podľa neho potrebných 20 miliárd eur. “Najdôležitejšou vecou tak bude hlavne zadefinovať si možné zdroje financovania výstavby,“ skonštatoval Palčák pre TASR. V štátnom rozpočte podľa neho dostatok prostriedkov nebude. Veľký dôraz by sa mal preto klásť najmä na vyčerpanie eurofondových peňazí z Operačného programu doprava.

„Ani rozpočet spolu s eurofondmi však stačiť nebude. Vláda by mala zanalyzovať aj ďalšie možnosti,“ priblížil Palčák. Dali by sa podľa neho využiť napríklad aj zdroje z dôchodcovských správcovských spoločností, kde je v súčasnosti približne päť miliárd eur. „Možno 20 až 30 % z nich by sa dalo použiť na financovanie výstavby diaľnic,“ zauvažoval Palčák. 
      
Zároveň by sa podľa neho mohli využívať aj súkromné zdroje prostredníctvom takzvaných projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projektov). No už nie v takých veľkých projektoch, aké sa plánovali v minulosti. EÚ totiž uvažuje, že by PPP projekty mohla zahrnúť do dlhu krajín.
      
„Ale určite si viem predstaviť ich využitie. Najmä tam, kde nie je možné čerpať prostriedky z EÚ,“ dodal Palčák. Ako príklad na ich využitie uviedol obchvat Bratislavy, teda diaľnicu D4 či rýchlostnú cestu R7 z Bratislavy na juh Slovenska.
      
Prioritami vo výstavbe by mali byť podľa Palčáka pre novú vládu najmä dokončenie diaľnice D1 na východ Slovenska. Za ňou, na základe intenzít dopravy, by sa mala budovať diaľnica D3 zo Žiliny smerom na Poľsko. Vláda by sa mala tiež snažiť o dokončenie niektorých úsekov na rýchlostnej ceste R2, či budovať diaľnicu D4, uzavrel.
 

Prečítajte si aj

Back to top button