Cestná doprava

Nitriansky kraj má na tohtoročnú opravu ciest 9,7 milióna eur

Na tohtoročnú opravu ciest druhej a tretej triedy v Nitrianskom kraji má Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vo svojom rozpočte vyčlenených vyše 9,7 milióna eur.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom je táto suma vyššia o takmer 9 percent. Podľa monitoringu ciest vo vlastníctve kraja sú však cesty po zimnej sezóne v horšom stave, ako tomu bolo v rovnakom období v predchádzajúcom roku. „Počet výtlkov je vyšší. Vlani boli naše cesty vplyvom povodní a dlhotrvajúcich dažďov sústavne podmáčané. V zimnom období podložie pod cestami zamrzlo, čo sa prejavilo väčším počtom výtlkov,“ zhodnotil súčasný stav ciest vo vlastníctve NSK vedúci oddelenia cestného hospodárstva odboru dopravy Stanislav Ďurica.
      
Na množstvo výtlkov malo podľa slov Ďuricu vplyv aj nadmerné zaťaženie ciest ťažkou kamiónovou dopravou. „Nákladné autá obchádzajú spoplatnené úseky ciest prvej triedy a jazdia po cestách druhej a tretej triedy. Tieto však nie sú konštrukčne stavané na intenzívnu ťažkú nákladnú dopravu. Vzniká množstvo výtlkov, dochádza k rozpadu krajníc i k sieťovému rozpadu celej cesty.“ Počas zimných mesiacov správcovia komunikácií, ktorými sú regionálne správy a údržby ciest, opravovali najkritickejšie úseky obaľovanou zmesou za studena.

„Od 22. marca, keď začali pracovať obaľovacie súpravy, sme začali výtlky opravovať zmesou za tepla,“ tvrdí vedúci odboru dopravy NSK. Oprava bude na cestách druhej a tretej triedy pokračovať v nasledujúcich mesiacoch. Priebežne opravované sú aj úseky ciest druhej a tretej triedy, poškodené pri výstavbe rýchlostnej cesty R1. „Po ukončení výstavby vykoná dodávateľ stavby, spoločnosť Granvia Construction, celkovú opravu využívaných ciest,“ konštatoval Ďurica.
 

Prečítajte si aj

Back to top button