Cestná doprava

Nitra plánuje v budúcom roku investovať najmä do opráv komunikácií

Mesto Nitra plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 1,21 miliardy Sk (40,18 milióna eur). Bežný rozpočet je z tejto sumy zostavený s prebytkom 174,1 milióna Sk (5,78 milióna eur), kapitálový so schodkom 121,9 milióna Sk (4,05 milióna eur) a finančné operácie so schodkom 52,2 milióna Sk (1,73 milióna eur).

Navrhovaný rozpočet budú schvaľovať mestskí poslanci na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Bežný rozpočet mesta uvažuje s príjmami vo výške 1,21 miliardy Sk (40,02 milióna eur) a výdavkami v objeme 1,03 miliardy Sk (34,24 milióna eur). Kapitálový rozpočet predpokladá výdavky na úrovni 121,9 milióna Sk (4,05 milióna eur). Neuvažuje so žiadnym príjmom, pretože neboli schválené uznesenia o predaji. Hlavný kontrolór mesta František Halmo sa domnieva, že práve v tejto oblasti je finančná rezerva, ktorá súvisí s predajom prebytočného majetku mesta. Ďalšia rezerva je vo finančnej oblasti, kde môže mesto očakávať príjem peňazí súvisiaci s prijatým termínovaným úverom. Podľa primátora mesta Jozefa Dvonča má mesto v súvislosti so svetovou ekonomickou krízou pripravený aj určitý krízový režim. Podľa jeho názoru sa však kríza môže v oblasti investičných akcií mesta prejaviť aj pozitívne. "Ak sa nebude toľko stavať, nebudú stavebné firmy natoľko vyťažené a cena stavebných prác môže zlacnieť," uviedol. Najväčšia časť investícií z mestských peňazí bude v budúcom roku nasmerovaná do opráv ciest a chodníkov. Finančnú situáciu mesta bude podľa slov primátora ovplyvňovať vývoj daní a vývoj štátneho rozpočtu. "Premiér avizoval škrtanie výdavkov v štátnej a verejnej správe. Vieme, že do sumy  7 miliárd Sk (232,36 milióna eur) z nadplánovaného príjmu, ktorý prišiel z daní z príjmu fyzických osôb, sa premietnu všetky dopady súvisiace s novým zákonom o školách, sociálnym zákonom i ďalšími. Obávam sa, aby sa tých 7 miliárd nedelilo viackrát, ako je možné," uviedol Dvonč. Samospráva by podľa názoru primátora v prípade ďalšieho zaťaženia nemala zdroje na ďalší potrebný rozvoj.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button