Cestná doprava

NDS posúdi žiadosť Slovakpassu o nápravu v tendri o mýto

Vyhlasovateľ tendra na dodávku a prevádzku výberu elektronického mýta Národná diaľničná spoločnosť (NDS) posúdi najnovšiu žiadosť o nápravu uchádzača Slovakpass do siedmich dní. Jeden zo štyroch uchádzačov, ktorí predložili ponuku do tejto súťaže, konzorcium Slovakpass, podalo v pondelok 20. októbra ďalšiu žiadosť o nápravu na NDS. Ako dôvod konzorcium uviedlo, že členovia hodnotiacej komisie s právom posudzovať podané ponuky nemajú požadovanú kvalifikáciu resp. profesijnú skúsenosť vzhľadom na predmet tendra, konkretizoval zástupca konzorcia Peter Newole.
     

Ďalším rozporom so zákonom o verejnom obstarávaní je podľa neho fakt, že jediný expert na problematiku elektronického výberu mýta, ktorý je konzultantom hodnotiacej komisie, nie je nezávislý. Má totiž blízky vzťah k jednému z účastníkov tendra – spoločnosti Siemens, ktorá je hlavným technickým dodávateľom pre konzorcium SanToll.
Konzorcium Slovakpass preto žiada zostavenie novej hodnotiacej komisie, ktorej členovia, oprávnení hodnotiť predložené ponuky, budú mať požadovanú kvalifikáciu alebo profesijnú skúsenosť týkajúcu sa predmetu tendra. Slovakpass ďalej požaduje, aby novozostavená komisia opätovne prehodnotila predložené ponuky a aby NDS odvolala všetky svoje predchádzajúce rozhodnutia, ktoré boli urobené na základe činnosti pôvodnej komisie zriadenej v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Slovakpass je jeden z troch uchádzačov, ktorí boli vylúčení v užšom kole výberu tohto tendra. Ďalšími boli konzorciá ToSy a Kapsch. V doteraz neukončenom tendri tak ostal len neoficiálny víťaz súťaže konzorcium SanToll. Vylúčení uchádzači zhodne s priebehom tendra nesúhlasia a voči postupu NDS podali už vlani a tiež v tomto roku desať námietok.
Ak NDS žiadosť o nápravu do siedmich dní napr. zamietne a Slovakpass sa stane navrhovateľom predmetnej námietky, musí ju v zmysle zákona o verejnom obstarávaní podať súbežne na NDS, aj na ÚVO. Keďže NDS vo veci nerozhodla, dnes ÚVO v spomínanom tendri nemohol ani dostať námietku, podotkol pre TASR vedúci kancelárie predsedu ÚVO Igor Pätoprstý.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button