Cestná doprava

Najviac peňazí z rozpočtu pôjde do údržby ciest

V budúcom roku budú v obci Hodruša-Hámre okres Žarnovica hospodáriť so sumou 25 miliónov Sk (829.847 eur). TASR to potvrdil starosta obce Jozef Uram. Podotkol, že poslanci obecného zastupiteľstva prijali na rok 2009 vyrovnaný rozpočet.

Uviedol, že v tomto roku hospodárili so sumou 21 miliónov Sk (697.072 eur). Sústreďovali sa predovšetkým na dokončenie výstavby čistiarne odpadových vôd (ČOV), ktorá sa už ťahala osem rokov, ale aj na rekonštrukciu verejného osvetlenia za 2,5 milióna Sk (82.984 eur). Do rekonštrukcie miestneho rozhlasu a počítačových učební v miestnej základnej škole (ZŠ) investovali ďalšie 2 milióny Sk (66.387 eur). Vyše 1,5 milióna Sk (49.790 eur) vložili aj do opráv a údržby miestnych komunikácií. Oproti roku 2008 je budúcoročný rozpočet o 4 milióny Sk (132.775 eur) vyšší. K najväčším položkám vo výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2009 patria náklady na údržbu miestnych komunikácií vo výške 1,5 milióna Sk (49.790 eur), rekonštrukciu domu smútku, obecného úradu a obecnej knižnice v celkovej výške za vyše 2,3 milióna Sk (76.346 eur).

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button