Cestná doprava

Na rekonštrukciu križovatky potrebuje mesto Ilava spolufinancovateľov

Mesto Ilava chce prebudovať súčasnú hlavnú križovatku na bezpečnejší kruhový objazd, nemá však dostatočné finančné prostriedky. Na spolufinancovaní by sa preto mali podieľať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) a Slovenská správa ciest (SSC), ktoré sú vlastníkmi riešených cestných komunikácií.

Rozpočet na rekonštrukciu križovatky je vyčíslený na 497.909 eur (15 miliónov Sk). Sumou 331.939 eur (10 miliónov Sk) prispeje obchodný reťazec Liedl, ktorý by mal stáť práve pri kruhovom objazde. Prebudovanie súčasnej križovatky tak podmieňuje samotnú realizáciu Liedla. "Mesto dá približne 66.388 eur (2 milióny Sk), máme ústne prísľuby z SSC a možno aj z TSK, že by nám dali 99.582 eur (3 milióny Sk). Chceme začať už v priebehu apríla a Liedl by mal byť v Ilave už tento rok," informoval TASR primátor Ilavy Štefan Daško. Ale jeho slová hovorkyňa TSK Vlasta Henčelová nepotvrdila. "V rozpočte nemáme vyčlenené financie na túto rekonštrukciu," konštatovala. Podľa technických predpisov SSC hotové dielo po jeho dokončení bude zo zákona odovzdané do majetku SSC, aspoň z pohľadu cesty I. triedy, podľa všetkého bezodplatne. Mesto chce preto vyriešiť celú situáciu tak, že investuje len do tých častí kruhového objazdu a parciálnych stavebných objektov Okružnej križovatky, ktoré sú, naďalej zostanú, alebo sa stanú majetkom mesta. Takéto časti a objekty predstavujú napríklad chodníky, sadové úpravy, elektrické osvetlenie, či niektoré čiastočné prekládky inžinierskych sietí. Reálna možnosť výšky takto vložených mestských financií do kruhového objazdu predstavuje však podľa kontrolného rozpočtu projektu pre stavebné povolenie iba časť požadovaného finančného objemu. Zostávajúci rozdiel by mohlo mesto dodatočne dofinancovať formou dotácie. V januári nadobudlo právoplatnosť Stavebné povolenie k realizácii stavby Okružná križovatka. Podľa neho je Mesto Ilava stavebníkom a investorom celej investičnej akcie. "Naopak, vykonateľnosť stavebného povolenia pre vybudovanie predajne potravín Liedl bude podmienené až vydaním kolaudačného rozhodnutia pre novovybudovanú okružnú križovatku," vysvetlil hlavný kontrolór mesta Ilava Jozef Tichý.

zdroj: TASR, foto: www.akdubnica.sk

Prečítajte si aj

Back to top button