Cestná doprava

MHD v Banskej Bystrici by mal zabezpečovať už len jeden dopravca

Mestskú hromadnú dopravu (MHD) by mal v Banskej Bystrici zabezpečovať len jeden dopravca. Na rozdiel od súčasnej situácie, keď cestujúcich v autobusoch prepravuje SAD Zvolen, a. s., a v trolejbusoch Dopravný podnik mesta Banská Bystrica (DPM), a. s. Vyplýva to z Memoranda o porozumení, ktoré podpísali predstavitelia týchto spoločností a banskobystrický primátor Ivan Saktor.

Dopravu by mal po tom, ako SAD Zvolen vstúpi kapitálovo navýšením základného imania do DPM, zabezpečovať banskobystrický dopravný podnik. Zvolenský dopravca však najprv urobí účtovnú a ďalšie previerky v DPM, ktoré by mal ukončiť do 60 dní. Ak nezistí dôvody, ktoré by mu bránili vstúpiť do tohto podniku, tak doň vloží svoj kapitál. V spoločnosti mu pripadne 49 % akcií, ostatné bude vlastniť banskobystrický dopravca, ktorého 100-% vlastníkom je mesto Banská Bystrica. Vznik spoločnej akciovej spoločnosti označil primátor Saktor za dobrý a rozumný krok. Umožní okrem iného čerpať financie z eurofondov a doprava v meste sa zjednoduší. Teraz totiž na niektorých linkách premávajú autobusy i trolejbusy. Znížia sa tak kilometrické výkony, nie však na úkor cestujúcich. Nový plán dopravnej obslužnosti v meste by mala pripraviť a realizovať novovzniknutá spoločnosť. V novej firme bude mať SAD Zvolen v predstavenstve troch členov, vrátane jeho predsedu, banskobystrický dopravca ich bude mať dvoch, z nich jeden bude podpredsedom. V päťčlennej dozornej rade bude pomer jej členov opačný a tak isto aj obsadenie postu predsedu a podpredsedu.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button