Cestná doprava

Mesto Košice začína rozsiahly prieskum kvôli budovaniu integrovanej dopravy

Približne 9500 eur (286.197 Sk) vyčlenil Magistrát mesta Košice z tohtoročného rozpočtu na rozsiahly dopravno-sociologický prieskum pred realizáciou integrovaného dopravného systému (IDS). Uskutoční sa v čase od 30. marca do 30. apríla na vzorke 12.000 respondentov. Jeho cieľom je prispieť k tomu, aby cestovanie v meste bolo kvalitnejšie, efektívnejšie a hospodárnejšie.

"Chceme získať informácie o intenzite prepravných prúdov a rezervách verejnej osobnej dopravy vo vzťahu k individuálnej automobilovej doprave. Má napomôcť pri riešení stavieb IDS, čiže pri naplánovaní výstavby nových električkových koľají, výpočte efektívnosti čerpania prostriedkov z Európskej únie, výstavbe dopravných terminálov a pri sofistikovanom riešení dopravnej obsluhy celého územia integrovanou dopravou," uviedol splnomocnenec primátora mesta pre projekt Ján Šarák. Ako ďalej spresnil, 15 anketárov – študentov bude od budúceho pondelka (30. marca) zbierať informácie počas celého dňa na   zastávkach MHD a pri dopravných uzloch, ako sú Námestie maratónu mieru, železničná a autobusová stanica, obchodné centrá, U. S. Steel, Magistrát mesta Košice, ale aj pri úradoch jednotlivých mestských častí. Mestskí poslanci schválili koncepciu riešenia verejnej osobnej dopravy prostredníctvom IDS vlani 30. októbra. Cieľom je uspokojenie prepravných potrieb obyvateľov na území mesta Košice takým dopravným systémom, pri ktorom bude harmonizovaná objednávka dopravných výkonov, zvýši sa kvalita verejnej osobnej dopravy a zníži sa negatívny dopad na životné prostredie. Osobitným poslaním projektu je zvládnutie procesu globalizácie podľa pravidiel Európskej únie v doprave a presunu kompetencií v železničnej regionálnej doprave na samosprávu. Súčasťou projektu je výstavba dopravného terminálu so zastávkou Košice – Sever, z ktorého povedie nová električková trať cez Námestie maratónu mieru po Moyzesovej ulici až na Staničné námestie s napojením na železničnú trať (úsek od námestia Medzinárodného maratónu mieru po stanicu prejde zásadnou obnovou). Opačným smerom z terminálu Sever má byť vybudovaná koľajová trať na sídlisko Ťahanovce. Ráta sa aj so samostatnou stavbou koľajového napojenia Letiska Košice na súčasnú električkovú trať pri mestskej časti Pereš, pričom úsek od Moyzesovej ulice po Pereš komplexne zrekonštruujú. Realizácia stavieb, spresnil Šarák, je naplánovaná po roku 2010. Na ich financovanie sú zatiaľ vyčlenené zdroje v rámci Operačného programu Doprava vo výške približne 36 miliónov eur (1,08 miliardy Sk). Na novovybudovanom úseku od Sídliska Ťahanovce cez Námestie maratónu mieru, Moyzesovu ulicu po železničnú stanicu respektíve až na letisko vznikne trať novej generácie, po ktorej budú môcť premávať okrem električiek aj takzvané hybridné vozidlá s možnosťou jazdy nielen na území mesta, ale i po železnici v rámci košického regiónu. Električkové koľaje tak budú priamo napojené na železničnú trať, dodal.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button