Cestná doprava

Mesto Košice neudelilo spoločnosti Eurobus licenciu na MHD

Mesto Košice sa rozhodlo neudeliť košickej dopravnej spoločnosti Eurobus, a.s., licenciu na prevádzkovanie niekoľkých autobusových liniek v mestskej hromadnej doprave (MHD). Ako miestne a vecne príslušný orgán v správnom konaní o tom rozhodlo dnes s tým, že prioritou samosprávy je zavedenie integrovaného systému dopravy (IDS) v meste.

Eurobus sa proti rozhodnutiu môže odvolať do 15 dní. "Pri posudzovaní žiadosti zvažovalo vedenie mesta najmä riziko zvýšených nárokov na verejné zdroje", uviedla hovorkyňa Magistrátu mesta Košice Lucia Mihoková. Zdôraznila, že udelenie licencie pre spoločnosť Eurobus by znamenalo odhadovanú ročnú stratu viac ako 1 milión eur (30 miliónov Sk) v rozpočte mesta Košice. Podľa hovorkyne samospráva týmto rozhodnutím predišla popri komplikáciách pri používaní cestovných dokladov aj opätovnej celoplošnej a nesystémovej zmene linkového vedenia, keďže plánované trasy žiadateľa sa dotýkali takmer všetkých nosných liniek Dopravného podniku mesta Košice. Princíp IDS, na realizácii ktorého sa už mesto v týchto dňoch dohodlo s Košickým samosprávnym krajom, predstavuje jednotné kompaktné linkové vedenie, v ktorom môžu byť jednotlivé linky prevádzkované rôznymi prepravcami, ale na báze koordinácie integrátorom s úsilím o zabezpečenie dopravnej ponuky v zmysle plánu dopravnej obslužnosti s minimálnym súbehom liniek, informovala Mihoková.
Eurobus prevádzkujúci prímestskú i diaľkovú autobusovú dopravu, požiadal o vstup do košickej MHD ešte vlani v novembri. Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Eurobusu Ľubomíra Geršiho v prípade pozitívneho výsledku mohli tri nové autobusové linky Eurobusu už začiatkom tohto roku pomôcť košickej MHD na najexponovanejších trasách z veľkých sídlisk do mesta a na železničné stanice. Na tieto linky chcel Eurobus využiť 16 nových nízkopodlažných autobusov a najazdiť približne 570.000 kilometrov ročne. Podľa Geršiho by to bol aj jeden z prvých krokov v realizácii dlhodobého projektu košickej regionálnej integrovanej dopravy s cieľom efektívne využiť a integrovať všetky druhy dopravy. Predbežné rokovania so starostami dotknutých mestských častí, ako sú Ťahanovce, Dargovských hrdinov, či Košického vládneho programu, dopadli veľmi sľubne. "Našim cieľom nie je konkurovať dopravnému podniku, ale viac-menej vylepšiť dopravnú situáciu v meste Košice k spokojnosti cestujúcej verejnosti," uviedol Gerši ešte pred rozhodnutím mesta o licencii. Primátor Košíc František Knapík hodnotil vlani v decembri ponuku Eurobusu ako "vážnu", najmä v situácii, keď stav a veková štruktúra prostriedkov košickej MHD nie sú veľmi dobré. Eurobus okrem prímestskej a diaľkovej dopravy už zabezpečuje MHD v Spišskej Novej Vsi, kde má nasadených 23 autobusov a v menšej miere aj v Rožňave.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button