Cestná doprava

MDVRR chce do konca roku 2014 postaviť 55 kilometrov diaľníc

Advertisement

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR chce do konca roku 2014 realizovať zhruba 55 kilometrov diaľníc a približne 76 kilometrov rýchlostných komunikácií.

Pri príležitosti otvorenia 13. medzinárodnej vedeckej konferencie Q-2011 s názvom Výstavba, financovanie a spoplatnenie ciest a diaľnic to uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Hudacký.
      
Vláda SR podľa Hudackého finalizuje program prípravy, výstavby diaľníc a rýchlostných komunikácií. „Momentálne komunikujeme s ministerstvom financií. V najbližšom období pôjde do vlády a predpokladám, že ministerstvo ho do dvoch týždňov predstaví verejnosti. Ministerstvo berie záležitosť rozvoja diaľničnej a cestnej infraštruktúry ako veľmi dôležitý aspekt rozvoja regiónov a ekonomického rozvoja Slovenska. Nemôžeme byť so súčasným stavom spokojní, pretože je naďalej limitujúcim faktorom ekonomického rozvoja,“ skonštatoval Hudacký.
      
Dvojdňová medzinárodná konferencia má podľa jej odborného garanta Ján Mikolaj zo Žilinskej univerzity (ŽU) 5 tematických okruhov. „V prvom rade je to samotný priebeh prípravy a výstavby cestnej a diaľničnej siete a koncepcie, ktoré s tým súvisia. Druhým okruhom je problematika spoplatnenia diaľničnej a cestnej siete vrátane všetkých detailných riešení. Tretí okruh je otázka systému hospodárenia s vozovkou, čiže manažérske systémy pri údržbe a opravách najmä cestnej siete. Ďalej sú to oblasti nových technológií a ich využívania v cestnom staviteľstve a na záver je to otázka vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti,“ uviedol Mikolaj.
      
Rektorka ŽU Tatiana Čorejová zdôraznila, že doprava vo všetkých jej podobách je základnou témou univerzity. „Cestná doprava dnes dominuje, takže všetky jej podoby. Či je to dopravný prostriedok, dopravná cesta alebo jej organizácia. Samozrejme, ekonomika a financovanie týchto prvkov. Konferencia je práve príležitosťou prepojiť akademickú sféru s praktickou sférou,“ povedala Čorejová.
      
Na konferencii sa podľa jej vyjadrenia dobre uplatnia aj poznatky, ktoré univerzita získava v rámci centier excelentnosti. „Či už centier excelntnosti pre dopravné staviteľstvo alebo pre inteligentné dopravné systémy. Spolupracujeme s rôznymi subjektmi. Či už je to Národná diaľničná spoločnosť alebo subjekty, ktoré sa podieľajú na jednotlivých prvkoch infraštruktúry. Alebo je to otázka spoplatnenia. So všetkými údajmi vieme pracovať, prichádzať s novými riešeniami, nápadmi, službami. Takže práve takéto fóra sú dobré aj na prezentáciu našich výsledkov a na druhej strane získanie inšpirácie, čo prax potrebuje,“ dodala rektorka ŽU.
 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button