Cestná doprava

Križovatka pri hoteli Poprad by sa mala tento rok rekonštruovať

Problémová križovatka pri hoteli Poprad v Poprade by mala byť rekonštruovaná v tomto roku.

Zmení sa z pôvodnej trojuholníkovej na okružnú križovatku. Poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade dnes totiž schválili zmenu rozpočtu a mesto investuje do prestavby križovatky ulíc Bernolákova, Partizánska a ulice Slovenského odboja 365.000 eur.
      
Zámer je spoločným projektom Prešovského samosprávneho kraja, mesta Poprad a investora, ktorým je BZ s.r.o. Bratislava. Spomínaná spoločnosť zafinancuje prekládky inžinierskych sietí a projektovú dokumentáciu. Výstavbu cesty dofinancuje z dvoch tretín PSK a jednu tretinu investuje mesto. 
      
Rekonštrukcia križovatky, ktorá je dlhodobo v zlom stave, bola v minulosti odložená. „Termíny dokončenia neviem, pretože všetko závisí od prekládky inžinierskych sietí a od toho, či VÚC zajtra (utorok 19.4.) schváli tento návrh na zmenu rozpočtu VÚC, chceli by sme, aby to bolo realizované v tomto roku,“ objasnil primátor Popradu Anton Danko. 
      
Projektová dokumentácia a stavebné povolenie je už vydané, teraz je na súkromnom investorovi, aby preložil siete. Súčasťou rekonštrukcie križovatky zatiaľ nebude obnova komunikácie popri obchodnom centre HORSE, ktoré je ešte stále vo výstavbe. „Ostane v takom stave v akom je, bude sa vyspravovať, myslím si, že zmysluplné bude ju rekonštruovať až po dobudovaní HORSE, verím, že sa dobuduje,“ dodal Danko. Podľa neho by mohlo byť obchodné centrum dostavané do dvoch rokov.
 

Prečítajte si aj

Back to top button