Cestná doprava

Kraj opraví cestu , zdevastovanú pri výstavbe Samsungu

Spolu 40 miliónov Sk (1,32 milióna eur) vynaloží Trnavský samosprávny kraj(TTSK) na urgentnú rekonštrukciu zdevastovanej cesty medzi obcami Hrnčiarovce nad Parnou a Voderadmi. Tento  4,1 kilometrový úsek cesty 3. triedy poškodila ťažká nákladná doprava počas minuloročnej výstavby závodu na výrobu LCD obrazoviek Samsung pri Voderadoch. Investor však nebol zaviazaný, aby po dokončení výstavby uviedol do pôvodného stavu.

TTSK sa podľa informácií predsedu Tibora Mikuša rozhodol k tomuto kroku po tom, ako obe dotknuté obce opakovane poukazovali na stav komunikácie. „Bezpečnosť občanov je pre nás prvoradá,“ povedal Mikuš na dnešnej tlačovej besede. Uviedol, že hoci TTSK je v zmysle zákona vlastníkom predmetnej komunikácie, problém, aký medzi Hrnčiarovcami a Voderadmi vznikol, mali riešiť  ministerstvá dopravy a hospodárstva. 
"Pri plánovaní akýchkoľvek investičných aktivít z centrálnej úrovne a realizovaných za gescie jednotlivých rezortov je veľmi dôležité, aby sa takéto investície pripravovali a  všetky náležitosti a súvislosti riešili v spolupráci s regionálnou  a miestnou samosprávou. Záväzok na opravu cesty jednoznačne mal existovať," povedal predseda TTSK.
Sumu 40 miliónov Sk vyčlenil TTSK zo svojho rozpočtu. Na bežné opravy ciest 2.a 3. triedy má kraj ročne vyčlenených 100 miliónov Sk (3,31 milióna eur). "Za žiadnych okolností nie je možné, aby sme 40 percentami tejto sumy sanovali následky poškodenia cesty, ktoré samosprávny kraj nevyvolal,“ povedal Mikuš. Prostriedky, vynaložené na cestu medzi Hrnčiarovcami a Voderadmi, chce refundovať od zainteresovaných ministerstiev. 
„Situácia na tejto ceste, ohrozujúca zdravie a životy, už neumožňuje práce ďalej odkladať,“ konštatoval predseda TTSK.  Potrebnú čiastku chce TTSK použiť z objemu, ktorý ušetril pri svojich opatreniach na optimalizácii siete škôl, predaji prebytočného majetku, racionalizácii pri nákupe elektrickej energie a podobne. Pôvodne podľa Mikušových slov boli peniaze určené na kultúru, sociálnu oblasť, šport či vzdelávanie a tiež do mzdovej oblasti zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.
„Správa ciest nám oznámila, že cestu nie je schopná v nadchádzajúcej zime udržiavať tak, aby neprišlo ku kolíziám,“ povedal starosta Hrnčiaroviec Rastislav Mrva. Podľa jeho slov v čase výstavby Samsungu po komunikácii premávali ťažké nákladniaky takmer nonstop. Cesta na takúto záťaž nebola dimenzovaná a hoci na to poukazovali na každom pripomienkovom konaní, ich argumenty zostali nepovšimnuté. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do konca novembra.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button