Cestná doprava

Konzorcium Kapsch podalo kvôli elektronickému mýtu žalobu na ÚVO

Konzorcium pod vedením rakúskej spoločnosti Kapsch TrafficCom AG podalo dnes žalobu na Krajskom súde v Bratislave voči rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorým boli zamietnuté námietky konzorcia proti rozhodnutiu Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) o jeho vylúčení z tendra na elektronický výber mýta.
 

"Cieľom žaloby je nechať rozhodnutie ÚVO, ako aj predchádzajúce rozhodnutie obstarávateľa o našom vylúčení, prekontrolovať súdom. Stále sa totiž domnievame, že dôvody vylúčenia z verejného obstarávania a predovšetkým spôsob posudzovania ponúk, nie sú z právneho a vecného hľadiska v súlade so zákonom. V žalobe je namietané veľké množstvo vecných a formálnych chýb, ktoré spôsobujú nezákonnosť napadnutého rozhodnutia ÚVO," vysvetlil člen predstavenstva Kapsch TrafficCom Erwin Toplak. 
Konzorcium považuje postup NDS pri posudzovaní technickej zhody ponúk, najmä pri posúdení efektivity výberu mýta ponúknutého ostatnými uchádzačmi, za diskriminačný. "Takú efektivitu výberu mýta, ako bola ponúknutá ostatnými uchádzačmi, nie je pri podmienkach, ako ich stanovil sám obstarávateľ, a predovšetkým z technického hľadiska, vôbec možné dosiahnuť. Sme preto presvedčení, že v ponukách ostatných uchádzačov sú jednoducho uvedené nepravdivé a skreslené údaje s jasným cieľom dosiahnuť vyšší počet bodov a tým získať výhody v hodnotení," dodal Toplak.
Konzorcium Kapsch podalo ešte koncom júna 2008 námietku na ÚVO voči diskriminačnému postupu posudzovania ponúk. Úrad súčasne vyhovel návrhu konzorcia na vydanie predbežného opatrenia, čím NDS zakázal vykonávať úkony v rámci verejného obstarávania až do okamihu rozhodnutia o tejto námietke. Rozhodnutie úradu o tejto námietke sa očakáva koncom júla 2008. Konzorcium v piatok minulého týždňa podalo navyše na ÚVO ďalšiu námietku.

Zdroj: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button