Cestná doprava

Konzorcium Kapsch nevylučuje žalobu kvôli rozhodnutiu ÚVO

Konzorcium Kapsch, ako vylúčený uchádzač z tendra na prevádzkovanie elektronického mýta na Slovensku, nevylučuje možnosť preskúmania najnovšieho rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) súdom. ÚVO totiž 25. júla 2008 zamietol jednu z dvoch námietok konzorcia podanú vo veci postupu obstarávateľa vo verejnej súťaži.
 

"Konzorcium podalo 11. júla 2008 k ÚVO ďalšiu námietku voči diskriminačnému postupu posudzovania ponúk zo strany verejného obstarávateľa, predovšetkým technickej zhody jednotlivých ponúk s ohľadom na posudzovanie efektívnosti výberu mýta. Úrad súčasne vyhovel návrhu konzorcia na vydanie predbežného opatrenia, čím úrad pozastavil ďalšie konanie verejného obstarávateľa až do rozhodnutia o predmetnej námietke," informoval TASR David Šimoník zo spoločnosti Kapsch.
"Konanie bolo zastavené z toho dôvodu, že námietka neobsahovala všetky zákonom ustanovené náležitosti," vysvetlila dnes hovorkyňa ÚVO Helena Fialová. V súčasnosti má úrad 30 dní na rozhodnutie týkajúce sa námietky od rovnakého konzorcia z 11. júla a ďalšie konanie verejného obstarávateľa – Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a. s., je pozastavené až do rozhodnutia o tejto námietke.
Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny už medzitým pripustil, že elektronický výber mýta s najväčšou pravdepodobnosťou nebude na Slovensku spustený v pôvodne plánovanom termíne 1. januára 2009.
Už 2. júla pritom ÚVO zamietol aj námietky ostatných spoločností vylúčených z tendra na elektronické mýto: skupiny Slovakpass a skupiny zloženej zo spoločností Elektrovod Holding, a. s., Fela Management AG, Ascom AG, Asseco Slovakia, a. s., a Tesla Stropkov, a. s.

Zdroj: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button