Cestná doprava

Koncesná zmluva na 1.balík PPP projektov by mohla byť podpísaná o mesiac

Advertisement

Výstavbu diaľnic prostredníctvom projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) na Slovensku ovplyvnila globálna hospodárska kríza. Minister dopravy však aj napriek tomu očakáva, že koncesná zmluva s víťazným uchádzačom na výstavbu úsekov tzv. 1. balíka, teda diaľnice D1, by mohla byť podpísaná do mesiaca.

"Snahou vlády SR je aj počas súčasnej neľahkej situácie urýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest a racionálne využiť prostriedky štátneho rozpočtu, fondov Európskej únie a prostriedkov získaných realizáciou verejno-súkromných partnerstiev," konštatoval minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny dnes na konferencii Cestná doprava 2009. Dodal, že v prípade 1. balíka PPP projektov je vybratý víťazný uchádzač – medzinárodné konzorcium vedené francúzskou spoločnosťou Bouygues Travaux Publics, v ktorom sú zastúpené aj slovenské firmy Doprastav, a.s., Bratislava a Váhostav-Sk, a.s., Žilina. Ukončené je aj rokovanie s víťazom tendra. "Do troch – štyroch týždňov by mohlo dôjsť k podpisu koncesnej zmluvy. Potom má uchádzač čas tri mesiace, aby dospel k finančnému uzatvoreniu. To, čo sa javilo na začiatku spustenia PPP projektov ako najľahšie, to znamená to finančné uzatvorenie, teraz sa to javí ako najťažšie," zhodnotil Vážny. Podmienky na finančných trhoch sa totiž podľa jeho slov menia na dennej báze. Okrem výstavby diaľnic a rýchlostných ciest sa plánuje rezort dopravy zamerať aj na cesty prvej triedy. "Sú a ešte dlho budú nosnou časťou cestnej siete," zdôvodnil minister. Hoci prioritou je výstavba nadradenej cestnej infraštruktúry, podľa Vážneho nemožno ďalej dopustiť zhoršenie stavebno-technického stavu ciest prvej triedy najmä z pohľadu nedostatočného financovania. "Systémový prístup sa realizoval doteraz ojedinele, financie išli najmä na odstránenie havarijných situácií a tento stav je potrebné akútne riešiť," upozornil šéf rezortu dopravy. Cieľom konferencie, ktorú organizuje Slovenská cestná spoločnosť (SCS), je informovať o smerovaní cestného hospodárstva na Slovensku, plánoch rozvoja cestnej siete a tiež zdrojoch a spôsobe financovania výstavby, prevádzky a údržby cestnej siete. Konferencia sa koná dnes a v piatok 27. marca. Prostredníctvom PPP projektov by sa mala na Slovensku financovať výstavba približne 150 kilometrov nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry a náklady by mali predstavovať 4,17 miliardy eur (125,7 miliardy Sk). Vláda SR rozdelila úseky do troch balíkov. Tzv. prvý balík zahŕňa úseky diaľnice D1 Dubná Skala – Turany, Turany – Hubová, Hubová – Ivachnová, Jánovce – Jablonov a úsek Fričovce – Svinia. Druhý balík úsekov realizovaných formou projektov PPP predstavuje úseky rýchlostnej cesty R1 Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice. V treťom balíku je obsiahnutý úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka – Višňové, Višňové – Dubná Skala a privádzač Lietavská Lúčka – Žilina.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button