Cestná doprava

Komplexná obnova autobusov

Doslova revolúciou možno nazvať plánovanú obmenu vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava, a. s. O bližšie informácie sme požiadali PhDr. Branislava Záhradníka, predsedu predstavenstva.

Koľko autobusov v súčasnosti prevádzkuje Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB)?
 
Momentálne máme v prevádzke viac než 400 autobusov. Štruktúra vozidlového parku je veľmi rôznorodá. Nájdete v nej autobusy rozdielnych značiek – Karosa, Tambus, Solaris, Ikarus a SOR. Takisto okrem autobusov s naftovými agregátmi sa medzi nimi nachádzajú aj autobusy spaľujúce stlačený zemný plyn (CNG). Autobusy sa takisto líšia aj svojimi rozmermi. Tými najmenšími sú krátke autobusy s celkovou dĺžkou 9,5 m. Najväčšími sú veľkokapacitné kĺbové autobusy s celkovou dĺžkou až 18 m. A ešte som zabudol spomenúť aj veľmi rozdielnu vekovú štruktúru našich autobusov. Nájdete v nej relatívne nové autobusy, ale aj také, ktoré slúžia aj takmer 20 rokov.
 
Neprináša takáto široká štruktúra vozidlového parku nevýhody?
 
Áno, prináša to nevýhody. Najväčším problémom je vysoký vek našich autobusov. Dve tretiny našich vozidiel je zastaraných a nespĺňa najmodernejšie ekologické a ekonomické požiadavky, ako aj požiadavky na kultúru a pohodlie cestovania. Je to dôsledok vykonávania nepravidelnej obmeny autobusov. Naposledy bola naša flotila autobusov výraznejšie zmodernizovaná pred desiatimi rokmi, keď sa vedenie DPB rozhodlo kúpiť 100 kĺbových autobusov značky Ikarus. V nasledujúcich rokoch sa dokupoval len menší počet kusov od rozličných výrobcov. Preto sa snažím presadiť filozofiu komplexnej obnovy vozidlového parku. To by sa malo prejaviť znížením prevádzkových nákladov. V súčasnosti v našich dielňach pracuje asi 1000 zamestnancov, ktorí sa starajú o údržbu a servis našich vozidiel. Kúpou nových autobusov budeme môcť tieto počty zredukovať. A nižší počet zamestnancov nám ušetrí finančné prostriedky. Okrem toho nové autobusy budú mať aj výrazne nižšiu spotrebu paliva. To všetko by sa malo priaznivo odzrkadliť na hospodárskych výsledkoch spoločnosti. Doteraz DPB každý rok vykazoval hospodársku stratu. V tomto roku by sme chceli dostať naše príjmy a výdavky na rovnakú úroveň.
 
Pred niekoľkými týždňami vodiči DPB skúšobne testovali autobusy Mercedes-Benz CapaCity a Citaro CNG. Znamená to, že sa chystáte rozšíriť vozidlový park o tieto vozidlá?
 
Nie. Tieto vozidlá sme si požičali preto, aby sa naši vodiči s nimi oboznámili aj v praxi. Najmä s kĺbovým autobusom Mercedes-Benz CapaCity, ktorý je jedným z najväčších kĺbových autobusov vôbec.
 
Kedy teda môžeme očakávať vyhlásenie verejnej súťaže na kúpu nových autobusov?
 
Prvý „menší tender“ na 8-ročný prenájom 20 nízkopodlažných autobusov s celkovou dĺžkou 12 m a pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) sme už vyhlásili. Výsledky tendra by mali byť známe v priebehu niekoľkých mesiacov a autobusy by mali byť dodané ešte do konca tohto roku. „Veľký tender“ na kúpu a prenájom 240 veľkokapacitných kĺbových autobusov by mal byť vyhlásený do konca mája. Rovnako ako v prípade „malého tendra“ by jeho výsledky mali byť známe ešte tento rok. A prvé nové veľkokapacitné kĺbové autobusy by mohli jazdiť po bratislavských uliciach ešte v tomto roku. Toto je však optimistický scenár, v prípade ak nedôjde k žiadnym administratívnym obštrukciám. Ešte by som chcel dodať, že veľký tender sa nebude týkať len autobusov, ale aj trolejbusov a električiek.
 
Prečo ste sa rozhodli skombinovať prenájom a kúpu autobusov zároveň?
 
Z finančných dôvodov. Máme obmedzené finančné prostriedky na obnovu vozidlového parku. Mesto Bratislava nám prispelo na obnovu vozidlového parku sumou vo výške 500 miliónov korún. Podľa našich výpočtov by sme na komplexnú obnovu vozidlového parku v rokoch 2008 až 2011 potrebovali až 3,5 miliardy korún. Ten rozdiel, teda sumu 3 miliardy budeme musieť prefinancovať alternatívnym finančným modelom, teda kombináciou viacerých finančných nástrojov – dlhodobého prenájmu a kúpy vozidiel prostredníctvom lízingu, resp. úveru.
 
Na ktorých linkách budú nové autobusy prednostne nasadzované?
 
Nepresadzujeme filozofiu prednostných liniek. Najskôr plánujeme nahradiť staršie veľkokapacitné kĺbové autobusy. Vo väčšine prípadov premávajú na nosných linkách pretínajúcich Bratislavu.

Prečítajte si aj

Back to top button