Cestná doprava

IRU vyzýva riešiť krízu v cestnej doprave spôsobenú rastom cien

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU vyzýva národné vlády a profesijné inštitúcie, aby riešili krízu cestnej dopravy vyvolanú rastom cien nafty. O výzve rozhodla organizácia IRU na rokovaní 26. júna v Bruseli, kde sa jej členovia dohodli na spoločnom postupe voči pasivite Európskej komisie (EK) a národných vlád v otázke tejto krízy. Výzvu podporili prezident a generálny tajomník Združenia ČESMAD Slovakia Peter Halabrín a Pavol Reich.

Účastníci rokovania konštatovali, že profesionálna cestná doprava osôb a tovarov v dnešnej globalizovanej ekonomike nie je už len spôsobom prepravy. Tety typ dopravy je aj výrobným nástrojom, ktorý spája ľudí a každodenný obchod so svetovými trhmi. Profesionálna cestná doprava osôb a tovarov je a zostane podľa IRU závislou od ropy. Dramatické zvýšenie cien palív počas ostatných dvoch rokov v dôsledku zvýšenia cien ropy a zaťažujúce zdaňovanie, a to až do výšky 56 % z ceny na čerpacích staniciach, majú nepriaznivé následky na cestných dopravcov. Odvetvie cestnej dopravy totiž nemôže podľa dopravcov zakaždým a okamžite preniesť zvýšenie cien pohonných látok na svojich klientov – cestné dane za nákladné vozidlá, aj spotrebné dane z palív, sú v porovnaní s inými priemyselnými odvetviami obrovské, pripomína IRU.
Na margo avíza, že EK zverejní 8. júla internalizáciu externých nákladov s cieľom navýšiť fiškálnu záťaž na cestnú dopravu, je podľa IRU "neoprávnené, neprimerané rozhodnutie a možno ho považovať za neakceptovateľnú provokáciu". Aktuálna výzva IRU je reakciou na pasivitu vlád v otázke krízy pohonných látok a ďalších bremien, ktoré sa kladú na plecia cestných dopravcov. Pre mnohých z nich táto pasivita znamená hrozbu na prežitie.
Tieto okolnosti spôsobili, že IRU požaduje okamžite zaviesť opatrenia v prospech cestných dopravcov, napr. zníženie fiškálneho a daňového zaťaženia a jednotné poplatky pre palivá ako aj rozbehnúť dialóg s odvetvím cestnej dopravy.

Zdroj: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button