Cestná doprava

GEFCO má nový crossdock

Koncom apríla otvoril logistický špecialista GEFCO Slovensko v Trnave nový cross dock. Terminál je súčasťou husto prepojenej európskej siete, ktorú tvorí vyše 160 uzlov a terminálov v Európe.

GEFCO Slovensko je špecialistom na integráciu logistiky pre výrobný priemysel (Logistics for manufacturers). Svojim zákazníkom, ku ktorým patria najmädodávatelia automobilových dielcov, výrobcovia automobilov a motocyklov, či výrobcovia z oblasti high-tech alebo spotrebného tovaru, poskytuje komplexné riešenia pre celý dodávateľský reťazec a umožňuje im optimalizovať ich výrobnú i obchodnú činnosť. S týmto zámerom otvorilo GEFCO Slovensko aj platformu s rozlohou 2100 m² určenú pre zbernú službu. V novom termináli sa budú konsolidovať, prípadne krátkodobo uskladňovať kusové zásielky od 10 kg do 3 ton, resp. do 10 europaliet. Zákazníkom slovenskej pobočky jedného z najväčších poskytovateľov logistických služieb na svete – francúzskej spoločnosti GEFCO – sa tým otvorila veľmi efektívna možnosť prepravy paletizovaných a kusových zásielok bez nutnosti objednať si kapacitu celého vozidla.
 
Doplnkové služby
 
V rámci pravidelnej zbernej služby ponúka GEFCO svojim klientom rozsiahlu sieť služieb s pridanou hodnotou ako je napríklad colné prerokovanie tovaru pri dovoze, vývoze i tranzite, dobierková služba (cash on delivery) či sledovanie stavu zásielok (track & tracing). Samozrejmosťou sú pravidelné odchody liniek, spoľahlivá preprava i doručenie zásielok. GEFCO Slovensko očakáva, že nový cross dock sa v najbližšej budúcnosti stane významným uzlom zbernej služby pre strednú a východnú Európu. Väčšia skladová kapacita umožní rozšíriť portfólio priamych liniek na viaceré štáty. Denné odchody v rámci krajín strednej a východnej Európy garantujú rýchle doručovanie zásielok v tomto regióne. Posilnené budú aj odchody pravidelných liniek do frekventovaných destinácií ako je napríklad Francúzsko, Taliansko, Nemecko, alebo cez Ljubljanu aj celý západný Balkán. Vďaka dobre prepojenej sieti zbernej služby dokáže GEFCO konkurovať nielen časom, ale aj kvalitou služieb. 
 
Zdroj: www.gefcoslovakia.sk

Prečítajte si aj

Back to top button