Cestná doprava

EP umožnil alpským štátom spoplatňovať kamióny za používanie ciest

Advertisement

Alpské štáty budú môcť spoplatňovať nákladné autá za poškodzovanie ich infraštruktúry, kvality ovzdušia a zdravia obyvateľstva. Rozhodol o tom Európsky parlament (EP).

Poslanci EP dnes schválili v pomere hlasov 359 za a 256 proti pravidlá umožňujúce spoplatňovanie kamiónov za hluk a výfukové splodiny na základe smernice o spoplatňovaní ciest Eurovignette, poplatky však nie sú povinné vo všetkých 27 štátoch únie. Krajiny s rozsiahlymi horskými pásmami ako Nemecko a Rakúsko, kde mnoho obyvateľov žije v podhorských oblastiach, žiadali, aby mohli spoplatňovať prejazdy kamiónov za poškodzovanie ich životného prostredia. Zatiaľ im v tom však bránili krajiny na okrajoch európskeho kontinentu ako Španielsko, ktoré sú závislé od cestnej dopravy. "Prijali sme princíp, aby znečisťovatelia ovzdušia platili za škody, ktoré spôsobia," povedal belgický poslanec EP Said El Khadraoui, ktorý návrh predkladal. S faktom, že spoplatňovanie kamiónov nie je povinné pre všetky štáty, nesúhlasí poslanec za Stranu zelených v EP Michael Cramer. Podľa neho toto rozhodnutie znevýhodňuje železničnú prepravu, ktorá je navyše ekologickejšia. "Poplatky za prepravu nákladu po železnici platia pre každý vlak a často sú vyššie než poplatky za používanie ciest, napriek tomu sú dnes schválené poplatky pre kamióny dobrovoľné," povedal Cramer. Podľa neho tak ekologicky omnoho škodlivejšie kamióny získali výhodu oproti ekologickejšej železnici.

zdroj: TASR, foto: www.ekolist.cz

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button