Cestná doprava

EK žiada SR o vysvetlenie podkladov k súťaži o výbere mýta

Európska komisia (EK) požiadala Slovensko o vysvetlenie ustanovení súťažných podkladov v užšej súťaži na predmet zákazky Komplexná služba elektronického výberu mýta. Oznámila hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Helena Fialová.
 

Ustanovenia sa týkajú požiadaviek na predloženie certifikátov k typovo homologovaným komponentom a štandardným produktom ponúkaného riešenia. Komisia žiada aj o vysvetlenie postupu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pri hodnotení tejto požiadavky. Žiadosť EK bola úradu doručená 7. júla tohto roka. Úrad spracoval požadované stanovisko v spolupráci s NDS a odoslal ho 31. júla.
Podľa hovorkyne ÚVO vo svojom vyjadrení pre EK uviedol, že zo súťažných podkladov vyplýva, že úspešný uchádzač je povinný predložiť požadované certifikáty až v rámci realizácie zmluvy. "Úrad sa teda nestotožnil s názorom NDS, podľa ktorého boli uchádzači povinní predložiť certifikáty už vo svojej ponuke," konštatovala Fialová.
Úrad sa preto v predmetnej veci stotožnil s argumentáciou vylúčených uchádzačov a dospel k záveru, že vylúčenie uchádzačov z dôvodu nepredloženia certifikátov bolo neopodstatnené. Predmetné stanovisko úrad skonštatoval už vo svojich rozhodnutiach o námietkach vylúčených uchádzačov 2. júla tohto roka.
Cenové ponuky do súťaže o výber elektronického mýta predložili štyria uchádzači. Z nich traja, ktorých námietky proti vylúčeniu ÚVO odmietol, podali 14. júla žaloby na súd vo veci preskúmania nezákonnosti tohto rozhodnutia. Ide o konzorcium s rakúskym lídrom Kapsch TrafficCom, o združenie Slovakpass vedené talianskou firmou Autostrade a o konzorcium ToSy na čele s bratislavskou spoločnosťou Elektrovod Holding. V spomínanej súťaži, ktorá z dôvodu podania žalôb neúspešných uchádzačov súťaže nebola doteraz ukončená, zostala už iba skupina SanToll – Ibertax, neoficiálny víťaz.
Tender je tak stále otvorený a minister dopravy Ľubomír Vážny už pripustil, že spustenie elektronického mýta sa nestihne v pôvodne plánovanom termíne 1. januára 2009.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button