Cestná doprava

DP mesta Košice pripravil opatrenia na zlepšenie situácie

Po zásadnej reorganizácii cestovných poriadkov (nové linkové vedenie), ktoré Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), a. s., uviedol do praxe 1. augusta, ale nepriniesli očakávané efekty, čakajú mestskú hromadnú dopravu (MHD) od 14. decembra opätovné zmeny. 
 

"Zaregistrovali sme väčší počet sťažností a znepokojenie inštitúcií, cestujúcich, ako aj samotných zamestnancov DPMK. Viedlo nás to k hĺbkovej analýze stavu celého procesu prípravy a zavedenia nového systému. Uskutočnili sme stretnutia s odborníkmi z oblasti dopravy, zástupcami odborových organizácií, zamestnancami a  vedením podniku," povedal primátor mesta Košice František Knapík.
Na plnohodnotné zavedenie nového linkového vedenia v košickej MHD, ako potvrdili stretnutia, nenastali v súčasnosti vhodné podmienky. Primátor spresnil, že situáciu bude mesto ako hlavný akcionár najväčšieho mestského podniku riešiť jednak okamžitými zásahmi, jednak dlhodobými opatreniami.    
Okamžité zásahy by mali priniesť v krátkom čase odstránenie akútnych problémov a dlhodobým riešením bude funkčný systém MHD. Zámerom je využiť všetky princípy pôvodného systému linkového vedenia, ktoré boli osvedčené v minulosti a aplikovať pozitívne prvky súčasného systému.  
V krátkodobých opatreniach DPMK napríklad vyšiel v ústrety pripomienkam cestujúcich, keď od 17.  októbra 2008 došlo k zmenám v kategorizácii zastávok MHD a podnik zrušil viaceré zastávky na znamenie. Po dohode s Krajským dopravným inšpektorátom PZ, Správou komunikácií mesta a DPMK presmerovali linky premávajúce zo sídliska Ťahanovce, pričom jeden z troch jazdných pruhov prioritne vyčlenili pre MHD. Trolejbusovú linku 73 nahradí zrýchlená autobusová linka 50.
Čo sa týka dlhodobých riešení, DPMK okrem iného vypracuje systém linkového vedenia založený na v minulosti osvedčených ťažiskových linkách bez prestupovania, do ktorého budú aplikované pozitívne prvky súčasného systému.
Vodičom zvýšili tohto roku mzdy približne o 15 %. Na základe záverov kolektívneho vyjednávania je garantovaný medziročný mzdový nárast v rokoch 2009 – 2011 pre kategóriu vodič minimálne o 10%. Z uvedeného vyplýva garantovaný nárast miezd vodičov MHD v roku 2011 oproti 1. marcu 2008 vo výške minimálne 45 %. Okrem toho DPMK bude mať k dispozícii pre vodičov zrekonštruované služobné nájomné byty na Golianovej ulici.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button