Cestná doprava

Čo sa stane keď…

Rastúci tlak na termíny a finančné náklady pôsobí aj na prepravné spoločnosti, a to s cieľom štandardizácie procesov a systematickej optimalizácie vlastnej organizácie. V popredí stojí hospodárnosť a preto stále častejšie platí, že rozhodujúcim kritériom je cena.
 
Predovšetkým na trhu náhradných dielcov sa noví dodávatelia navzájom predbiehajú s na pohľad neporaziteľnými ponukami. No práve tu sa odporúča vysoká opatrnosť. Vosokohodnotné výrobky, ako sú agregáty náprav so vzduchovým pružením, sa skladajú z rozličných komponentov, ktoré sú presne zosúladené. Iba bezchybnou súčinnosťou všetkých častí je možné splniť vysoké štandardy bezpečnosti, ktoré sú platné v prepravnom obchode.
Pochopiteľne, táto bezpečnosť má vysokú cenu. No pri tom však výhodu, že výrobca originálnych dielcov ručí za materiál a jeho spracovanie. Obzvlášť „výhodné“ nákupy sú podozrivé a veľmi riskantné. Chybné náhradné dielce môžu spôsobiť závažné škody a priniesť so sebou ďalekosiahle hospodárske následky. Originálne časti výrobcu sú preto koniec koncov vždy tou najbezpečnejšou alternatívou na obstátie v stále väčšej súťaži.
 
… používate neoriginálne náhradné dielce?
Pri nemeckom meste Würzburg došlo napríklad k uvoľneniu celého kolesa vozidla. Našťastie nebol nikto zranený. Nedostatočné technické vlastnosti použitého brzdového kotúča (foto) viedli k tomu, že sa za prevádzky posunul. Týmto vzniknutá nesúososť zapríčinila, že pri prílišnom zaťažení zlyhali všetky skrutky. A následne sa utrhli. V dôsledku toho sa kompletné koleso uvoľnilo z nápravy. U zobrazeného brzdového kotúča ide o neoriginálny náhradný dielec (nebol schválený firmou SAF-HOLLAND). Pri tomto brzdovom kotúči chýbajú niektoré podstatné technické znaky zaisťujúce bezchybnú funkciu na náprave. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.safholland.sk.Vo vyššie popísanom prípade SAF-HOLLAND odmieta akékoľvek ručenie za vadu.
 
Vadu je nutné dokázať
V prípade použitia neoriginálneho náhradného dielca, ktorý zapríčinil vadu, kde si zákazník chce uplatniť záruku alebo ručenie za kaz výrobku, podľa vyššie uvedeného hodnotenia Vyhlášky o zbavení konštrukčných skupín motorových vozidiel (KFZ-Gruppenfreistellungsverordnung = KFZ-GVO) platí obrátenie dôkazného bremena. To znamená, že držiteľ vozidla musí preukázať, že použitý neoriginálny dielec (iný ako schválený spoločnosťou SAF-HOLLAND) tento kaz nezapríčinil. Ak to nemôže držiteľ vozidla doložiť, je firma SAF-HOLLAND oprávnená odmietnuť všetky z toho vyplývajúce nároky. Takémuto prípadu sa môžete vyvarovať, ak používate na svojich vozidlách výlučne originálne náhradné dielce SAF-HOLLAND.
 
Zdroj: PR

Prečítajte si aj

Back to top button