Cestná doprava

Cesty v Trnavskom kraji budú opravovať Cesty Nitra a.s.

Realizátorom rozsiahlej zákazky Trnavského samosprávneho kraja (TTSK)na rekonštrukciu ciest a mostných objektov budú Cesty Nitra, a.s.

Stali sa víťazom vo verejnej súťaži na dodávateľa prác v predpokladanej hodnote zákazky 305 miliónov Sk (10,124 milióna eur) bez DPH. de o prvú z troch etáp projektu v celkovom objeme 1 miliarda Sk (33,193 miliónov eur).
TTSK vyberala z troch prihlásených uchádzačov, pričom hlavným kritériom bola cena. Kraj uzatvoril s Cestami Nitra a.s. aj zmluvu o správe úsekov ciest, ktoré budú predmetom rekonštrukcie, samotné práce na prvej etape by sa mali začať už 15. júla. Druhá etapa by mala skončiť v závere roka 2008 a tretia v prvom polroku 2009. V TTSK je 531 km ciest II. a 1058 km ciest III. triedy, ktoré spravuje krajská samospráva.

Zdroj: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button