Cestná doprava

Cesty na poľsko-slovenskom pohraničí čaká obnova za 3,86 milióna eur

Zlepšenie priameho cestného spojenia medzi Poľskom a Slovenskom je zámerom cezhraničného projektu, ktorý zrealizuje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a jeho poľský partner Powiat Sanok.

Rekonštrukčné práce na vybraných úsekoch odštartujú vo februári tohto roka. Ako informovala hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková, v rámci projektu realizovaného cez program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013 dôjde k rozvoju cestnej infraštruktúry v okresoch Medzilaborce, Humenné, Snina a Sanok. 
     
Európsky fond regionálneho rozvoja vyčlenil na realizáciu týchto cestných stavieb 3,28 milióna eur, čo predstavuje 85 % výdavkov projektu. Jeho celkový rozpočet je stanovený na 3,86 milióna eur. “Počas realizácie projektu dôjde k modernizácii ciest v dĺžke 13,6 kilometra na Slovensku a 8,15 kilometra v Poľsku. Investície na slovenskej strane dosiahnu 1,93 milióna eur,“ priblížila Fitzeková s tým, že v Prešovskom kraji sa dotkne rekonštrukcia trasy Snina – Medzilaborce s odbočkou na Humenné. 
      
Konkrétne pôjde o úseky ciest v okolí obcí Zbojné, Svetlice, Výrava, Nižná Jablonka, Vyšná Jablonka a Hostovice. „Práce sa začnú v prvej dekáde februára vo Výrave, pretože práve tam sa bude realizovať najviac rekonštrukčných prác,“ doplnila hovorkyňa s tým, že termín ukončenia celého projektu je predbežne stanovený na december 2012. Projekt Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Medzilaborce – Humenné – Snina – Sanok je v poradí štvrtým projektom, ktorý Správa a údržba ciest PSK realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–2013.
      
„Doteraz sa nám podarilo zrealizovať prepojenie Krosna, Jasla a  Bardejova – rozpočet 4,6 milióna eur, modernizáciu ciest v úseku Osturňa–štátna hranica–Niedzica v rozpočte 7,1 milióna eur a v súčasnosti prebieha projekt prepojenia Pieninských národných parkov s rozpočtom 3,9 milióna eur,“ uzavrela Fitzeková.
 

Prečítajte si aj

Back to top button