Cestná doprava

Budovaniu integrovaného dopravného systému v Košiciach predchádza prieskum v MHD

Advertisement

Prvých 6000 z celkových 12.000 dotazníkov o využívaní mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach získali v teréne anketári z košickej Technickej univerzity v rozsiahlom dopravno-sociologickom prieskume, ktorý predchádza budovaniu integrovaného dopravného systému (IDS) v meste.

Po skončení v teréne bude prieskum pokračovať v inštitúciách a firmách napr. U.S. Steel, Železnice Slovenskej republiky. Ako uviedol dnes na priebežnom vyhodnotení splnomocnenec primátora Košíc pre IDS Ján Šarák, na budovanie systému využije mesto a jeho partneri peniaze z Operačného programu Doprava. Zatiaľ majú prisľúbené investície vo výške 36,14 milióna eur (1,089 miliardy Sk). Ako ďalej informoval, IDS je vlastne zužitkovanie a prepojenie celej dopravnej kapacity na území mesta – električiek a autobusov, vrátene prímestskej autobusovej dopravy i železničnej. Realitou pre Košičanov by sa mal stať do dvoch až troch rokov. "Tento prieskum je veľmi dôležitý z hľadiska našich cieľov v rozvoji integrovanej dopravy", povedal poslanec Mestského zastupiteľstva vyčlenený na problémy dopravy Jozef Filipko. Jeho výsledky, ako spresnil, poslúžia hlavne na spracovanie štúdie realizovateľnosti a technicko-ekonomickej štúdie IDS, ktoré zabezpečuje odborná firma na zadanie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Železníc SR.
Anketári, ktorí sa pohybovali na najfrekventovanejších dopravných uzloch, zisťovali, kde ľudia nastupujú, prestupujú a vystupujú, za akým účelom cestujú, ako často a ktoré linky využívajú a podobne. Najmä starší Košičania využili prieskum aj na sťažnosti, ktoré sa týkali napríklad fajčenia vodičov MHD, meškania spojov a časté prestupovanie pred cieľom cesty. Súčasťou projektu IDS je okrem iného výstavba dopravného terminálu so zastávkou Košice – Sever, z ktorého povedie nová električková trať cez Námestie maratónu mieru po Kuzmányho ulici až na Staničné námestie s napojením na železničnú trať. Opačným smerom z terminálu Sever má byť vybudovaná koľajová trať na Sídlisko Ťahanovce. Ráta sa aj so samostatnou stavbou koľajového napojenia Letiska Košice na súčasnú električkovú trať pri Mestskej časti Pereš. Na novovybudovanom úseku od Sídliska Ťahanovce cez Námestie maratónu mieru, Kuzmányho ulicu po železničnú stanicu, respektíve až na letisko má vzniknúť trať novej generácie, po ktorej budú môcť premávať okrem električiek aj takzvané hybridné vozidlá s možnosťou jazdy nielen na území mesta, ale i po železnici v rámci košického regiónu. Električkové koľaje tak budú priamo napojené na železničnú trať.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button