Cestná doprava

Budovanie len rentabilných ciest a tratí je chybné

Budovanie len rentabilných ciest a železničných tratí pokladá dlhoročný švajčiarsky minister dopravy Moritz Leuenberger za chybné.

„My sme vedome stavali diaľnice aj do riedko osídlených oblastí krajiny, hoci sme vedeli, že sa nám investície nikdy nevrátia,“ povedal. Dodal, že ak chceme pomôcť okrajovým regiónom, musíme budovať infraštruktúru aj v nich. Leuenberger hovoril o svojej predstave budovania komunikácií dnes na kongrese com.sult, ktorý sa koná vo Viedni. Exminister zdôraznil, že vlády nemajú právo obmedzovať pohyb obyvateľov. Musia im oveľa viac „klásť trvalé cesty“.

Leuenberger je otcom idey vybudovať Gotthardský železničný tunel. Pochybuje však o životaschopnosti verejno-súkromného partnerstva (PPP) pri infraštruktúrnych projektoch. „Sám som navštívil investorov, ktorí by mohli zaplatiť vybudovanie železničných tratí. Počítali s neskorším ziskom a chceli úroky, ktoré by boli pre štát celkom vhodné,“ uviedol exminister, ale neurobil to. Podľa jeho názoru je legitímne to, ak sa štát zadlží pri realizácii veľkých infraštruktúrnych projektov. Tie napokon budú využívať nasledujúce generácie.

Philip Blond z londýnskeho mysliteľského tímu ResPublica hovoril o nových formách financovania infraštruktúrnych projektov. Netreba sa orientovať len na možnosti štát alebo súkromní investori. Mestské časti by mohli financovať predĺženie napríklad metra a neskôr by predávané pozemky a domy, ktoré na nich vyrastú, mohli zaťažiť osobitnou daňou. Tým by sa odčerpala časť hodnoty objektov, ktorú získajú vďaka zlepšeniu ich dostupnosti. Účastníci diskusie vyjadrili rozličné názory na riešenie energetickej krízy. Bývalý riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Mohamed El Baradei poukázal na to, že do roku 2030 vzrastie dopyt po nej o 40 %.

Navrhoval, aby sa na získavaní energie využívali všetky dostupné zdroje, vrátane jadrovej energie. Baradei zdôraznil, že jadrová energetika by mohla tvoriť v sektore most medzi minulosťou, fosílnymi palivami, a budúcnosťou, ktorú predstavujú obnoviteľné zdroje energie. Blond hovoril v tejto súvislosti, že treba lepšie využívať len prístupné rezervy. Uviedol, že Spojené štáty majú zásoby zemného plynu, ktorý by uspokojil globálny dopyt na 100 rokov.

Šéf kontrolného úradu E-Control Walter Boltz vidí veľké rezervy v potenciáli úspor, najmä v doprave. Ak by sa využili technológie, ktoré sú k dispozícii, produkcia kysličníka uhličitého by sa mohla radikálne znížiť bez toho, aby došlo k obmedzeniu životného štýlu ľudí. Na dosiahnutie tohto cieľa nie je treba prejsť na elektromobily. „Musíme sa zbaviť utkvelej myšlienky, že nie je dostatok energie. Energie máme dosť, ale nie na to, aby sme s ňou mrhali“, povedal Boltz.

Leuenberger však dal na zváženie poznatok, že sa nové technológie samé od seba nepresadia. To treba povedať aj o katalyzátoroch. V 80. rokoch minulého storočia sa už mohli veselo vyrábať. V autách sa presadili až po tom, keď to vyžadovali zákony. To isté platí aj o úsporách pohonných látok. „Keby sme však povedali, že potrebujeme trojlitrové autá, už dávno by sme ich tu mali“, uviedol bývalý švajčiarsky minister dopravy a uzavrel úvahu: „Som za primát politiky, hoci som starým politikom“.
 

Prečítajte si aj

Back to top button