Cestná doprava

BBSK si zoberie úver 10 mil. eur na obnovu 88 km ciest a štyroch mostov

Zámer zobrať si úver vo výške 10 miliónov eur na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy v správe Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktoré sú už v havarijnom stave, schválili krajskí poslanci na dnešnom zastupiteľstve.

V rozprave k tomuto bodu poslanci väčšinou súhlasili s úverom, upozorňovali ale na to, aby zástupcovia kraja dohliadli na kvalitu vykonaných prác a tiež na niektoré detaily pri značení ciest, ktoré sú dnes mätúce alebo celkom chýbajú.
      
V prvej etape počíta návrh s obnovou štyroch mostov a so zosilnením ciest II. a III. triedy v dĺžke viac ako 88 kilometrov. BBSK pritom spravuje asi 2500 kilometrov ciest. Obnova sa najviac dotkne ciest v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. Mosty sa budú obnovovať napríklad v Kremnici či vo Zvolene. 

Vedenie BBSK sa rozhodlo zobrať si úver aj preto, že zdroje z európskych fondov, z ktorých sa v súčasnosti financuje rekonštrukcia a modernizácia krajských ciest, nepokryjú všetky potreby BBSK na obnovu cestnej infraštruktúry. Výhodou zdrojov z európskych fondov je nenávratný finančný príspevok vo výške 95 % obstarávacej ceny stavby. Zvyšok spolufinancuje samosprávny kraj.

Pri ôsmich projektoch, ktoré sa aktuálne realizujú, je spolupodiel BBSK viac ako 2,1 milióna eur. Ako uviedol predseda BBSK Vladimír Maňka, sami chcú tento rok ešte rokovať s vládou SR o prerozdelení dane z motorových vozidiel podľa dĺžky spravovanej cestnej siete a tieto peniaze potom viazať na účel opravy ciest. Pripraviť chcú tiež návrh na financovanie obnovy ďalších úsekov ciest v rozsahu do 20 miliónov eur. Tieto peniaze by mali slúžiť na financovanie obnovy ďalších 19 mostov a asi 130 kilometrov ciest.
 

Prečítajte si aj

Back to top button