Cestná doprava

Barroso a EK pochopili slovenskú potrebu diaľnic, tvrdí premiérka

Advertisement

Slovenská premiérka Iveta Radičová sa na piatkovom zasadnutí lídrov členských krajín eurozóny pokúsila zvrátiť zdržanlivý postoj Európskej komisie.

EK má zdržanlivý postoj k presunom finančných zdrojov z rôznych operačných programov (OP) a ich koncentrácii do výstavby cestnej siete v rámci OP Doprava. Predsedníčka vlády absolvovala stretnutie s predsedom EK Josém Manuelom Barrosom a výsledky rokovaní prezentovala po summite ako úspech. O priazeň komisie sa pokúšal už pred Radičovou minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ján Figeľ, aj pred dvoma týždňami si však vynútil od EK len rezervovaný postoj k presunom peňazí. Tentokrát hovorí premiérka o pochopení slovenskej situácie zo strany EK a „zhovievavejším“ postojom jej šéfa.
      
„Predseda Barroso i EK vyjadrujú pochopenie pre dôležitosť dostavby D1 z dôvodu teritoriálnej kohézie dostupnosti zaostalejších území a možnosti rozvoja regiónov. EK navrhuje postupovať v troch krokoch. Predložíme konkrétne projekty do apríla tak, aby sme urýchlili čerpanie eurofondov aj v danom OP. Ak pre pripravené projekty prostriedky nebudú stačiť, čo my vieme, že nestačia, v ďalšom kroku sa budú zdroje preskupovať v rámci OP Doprava, ale nie zo železníc.

Ak budú stále zdroje nedostatočné, pristúpime k zdrojom z ostatných OP,“ povedala Radičová, ktorá určenie oblastí, z ktorých by sa mohli zdroje odňať v rámci OP Doprava, mimo železničnej dopravy, nechá na ministra Figeľa. Novinkou je aj to, že sa vláda predstaví s novými projektmi v rámci OP Doprava už v apríli, namiesto plánovaných letných mesiacov, ktoré po poslednej návšteve Bruselu uviedol Figeľ.
      
Premiérka sa nechcela pustiť do číselných odhadov, koľko peňazí by mohlo byť pre diaľničnú sieť k dispozícii, nespresnila ani to, ako je ovplyvnený presun tým, že sa kapitola o železničnej doprave vyhlásila dnes za „nedotknuteľnú“. Radičová upozornila na to, že efektívnejším obstarávaním príde vláda k ďalším peniazom, ktoré môže využiť tiež pre výstavbu cestnej siete. „My naplníme kompletné zadanie v informatizácii, ale výhodnejšími zmluvami ušetríme aj 90 miliónov. To, čo si ušetríme, môžeme použiť na diaľnice.“
      
Čo sa týka OP Veda a výskum, premiérka i minister si vyslúžili plošnú kritiku vedeckej obce na Slovensku, že jej chcú odňať zdroje, ktoré jej právoplatne prináležia. „To čerpanie je nedostatočné – je 10-percentné. Boli zle zadané spôsoby čerpania, v podstate boli tieto zdroje nedostupné. Je tam voľných stále 1,08 miliardy eur,“ vyjadrila sa na margo masívneho odporu zo strany akademikov i študentov. „Počas rokovaní 4. marca so šéfom SAV sme si povedali, že realokácia sa bude týkať len prostriedkov, ktoré nebudú vedieť v danom programovacom období vyčerpať. Nik nechce obrať vedu a výskum ani o cent, ale na druhej strane nechceme, aby nám tieto zdroje prepadli,“ dodala.
 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button