Logistika a skladovanie

Za 9 mesiacov Slovenská pošta vykazuje o 50 % nižší zisk

Čistý zisk 344,5 milióna Sk (11,43 milióna eur) dosiahla Slovenská pošta, a. s., za deväť mesiacov tohto roka. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 50,2 %.

Na poklese zisku sa podieľa najmä príprava spoločnosti na prijatie eura. V tejto súvislosti sa Slovenská pošta zaviazala nezvyšovať ceny, ale výrazne sa jej zvýšili náklady. Investície súvisiace s prípravami na euro smerovali predovšetkým do bezpečnosti, IT systémov, školenia zamestnancov, komunikácie a ďalších oblastí. Celkové výnosy od januára do konca septembra medziročne vzrástli o 382 miliónov Sk (o 12,68 milióna eur) na bezmála 6,9 miliardy Sk (229,04 milióna eur)). Súvisí to aj s rastom tržieb v preprave zásielok tak v segmente služieb pre občanov, ako aj pri korporátnych zákazníkoch Slovenskej pošty. Aj ku koncu tretieho kvartálu pokračoval v zmysle sociálneho programu SP, a. s., rast priemernej mzdy. Tá dosiahla 17.720 Sk (588,20 eur). Priemerná mzda v Slovenskej pošte pritom patrila k najdynamickejšie rastúcim v slovenskej ekonomike. Tento vývoj je spôsobený zavedením nového systému odmeňovania, ktorého výsledkom je rast základnej mzdy zamestnancov spoločnosti. V tomto roku by mala priemerná mzda v spoločnosti dosiahnuť 18.112 Sk (601,21 eur), čím sa splní záväzok vyplývajúci z kolektívnej zmluvy. Slovenská pošta plní aj tohtoročný plán investícií. Z celkovo plánovaných investícií v objeme 1,7 miliardy Sk (56,430 milióna eur) doteraz investovala 1,2 miliardy Sk (39,833 milióna eur), predovšetkým do automatizácie spracovania a optimalizácie doručovania zásielok. Cieľom je minimalizovať náklady v oblasti poštového platobného styku a univerzálnej služby, v rámci ktorej pošta povinne doručuje zásielky do všetkých sídiel, minimálne raz denne.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button