Logistika a skladovanie

Vláda odobrila koncesionára Terminálu intermodálnej prepravy Žilina

Prevádzkovateľom Terminálu intermodálnej prepravy (TIP) Žilina by sa mala na základe koncesnej zmluvy stať spoločnosť TIP Žilina. Počíta s tým návrh na uzavretie koncesnej zmluvy ako výsledok verejnej súťaže, ktorý predložilo na rokovanie vlády Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Návrh vládny kabinet odsúhlasil.

Zákazka mala stanovené jedno hodnotiace kritérium, ktorým bola najvyššia cena. Verejnému obstarávateľovi bola do stanovenej lehoty predložená len jedna ponuka, a to od spoločnosti TIP Žilina so sídlom v Dunajskej Strede. Oznámenie o koncesii s názvom „Prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy Žilina“ bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania.
      
Uchádzač na celé obdobie koncesnej lehoty, teda na 30 rokov, v ponuke predložil celkovú cenu vo výške 86.400.000 eur s DPH (72.000.000 eur bez DPH), čo predstavuje po prepočítaní na jeden kalendárny rok výšku 2.880.000 eur s DPH (2.400.000,- EUR bez DPH). „Uchádzačom ponúknutá celková cena výrazne prevyšuje požadovanú minimálnu cenu určenú verejným obstarávateľom v zmysle Rozhodnutia EK,“ konštatuje predkladacia správa.
      
Podľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) doposiaľ nebol na Slovensku realizovaný takýto projekt prevádzkovania terminálu koncesionárom. Ide teda o prvý intermodálny terminál na Slovensku, kde sa uplatňuje verejno-súkromné partnerstvo. Terminál bude podľa železníc verejne dostupný a bude umožňovať otvorený a nediskriminačný prístup pre všetkých používateľov.
      
„Uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom budú naplnené všetky limitujúce podmienky uložené Rozhodnutím Európskej komisie. Zároveň zanikne riziko, že projekt by mohol byť vyhodnotený ako nefungujúci, a teda s ním pominie aj riziko vrátenia prostriedkov čerpaných z európskych fondov na výstavbu terminálu v objeme 13,29 milióna eur,“ doplnil generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč. Okrem prínosu do štátneho rozpočtu v objeme 2,88 milióna eur ročne sa podľa neho ušetrí ročne 137.000 eur na prevádzkovanie terminálu.
      
Projekt zároveň podľa ŽSR podporuje plnenie záväzkov voči Európskej únii, podľa ktorej sa má do roku 2030 presunúť 50 % nákladnej dopravy na iný, životné prostredie a cestné komunikácie menej zaťažujúci typ dopravy. Ostrá prevádzka Terminálu intermodálnej prepravy Žilina sa podľa ŽSR spustí najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa odovzdania terminálu koncesionárovi.

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close