Logistika a skladovanie

Transkontinentálny tranzitný terminál na výstave v Šanghaji

Transkontinentálny tranzitný terminál je propagovaný na jednej z najvýznamnejších výstav.

Na jednej z najvýznamnejších medzinárodných výstav v oblasti dopravy, v poradí štvrtej TRANSPORT LOGISTIC CHINA (www.transportlogistic-china.com), konanej od 8. do 10. júna 2010 v Šanghaji, propagovala spoločnosť T.T.T. – Transkontinentálny Tranzitný Terminál, s. r. o., strategický projekt pripravovaný na území Slovenskej republiky: T.T.T. – Transkontinentálny Tranzitný Terminál. Tento transkontinentálny tranzitný terminál má ambíciu byť najväčším svojho druhu v strednej Európe (www.ttt-slovakia.eu). Stratégia rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 uvažuje s podporou vybudovania terminálu, ktorého situovanie sa javí ako vhodné do územia medzi Bratislavou a Malackami, kde môžu byť využívané všetky vnútrozemské dopravné módy, t. j. cestná, železničná, vodná a letecká doprava, a podporu má aj v Národnej pozícii k Stratégii EÚ pre dunajský región.
Na slávnostnom otvorení veľtrhu podporili prezentáciu projektu terminálu aj zástupcovia Generálneho konzulátu SR v Šanghaji – Pavol Sýkorčin, generálny konzul a Jaroslav Bobrík, vedúci obchodno-ekonomického oddelenia, keď bol projekt prezentovaný hlavným hosťom výstavy: Dr. A. Scheuerovi, štátnemu tajomníkovi nemeckého ministerstva dopravy, Anne Wypych-Namiotko, štátnej tajomníčke poľského ministerstva infraštruktúry a Dr. K.-H. Daehrovi, ministrovi regionálneho rozvoja a dopravy spolkového štátu Sasko-Anhaltsko.

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close