Logistika a skladovanie

SR navrhuje riešiť hybridnú poštu úpravou všeobecného povolenia

Slovenská republika dnes zaslala Európskej komisii (EK) návrh týkajúci sa služieb s pridanou hodnotou k základným poštovým službám. Jeho cieľom je nájsť súlad medzi požiadavkami Európskej komisie, aktuálnym stavom na trhu v Slovenskej republike a platnou právnou úpravou.
 

Podľa hovorcu MDPT SR Mariána Jánošíka SR už vo svojich stanoviskách zaslaných EK vysvetlenie k hybridnej pošte podala. Výrobu poštových zásielok, tzv. hybridnú tlač, považuje rovnako ako ostatné krajiny Európskej únie za predpoštovú službu, ktorá nie je (a nikdy ani nebola) predmetom poštovej výhrady.
EK začala právne konanie voči SR za rozširovanie monopolu Slovenskej pošty 18. júna, keď požiadala slovenské úrady o objasnenie novely poštového zákona vzhľadom na obavy, že by mohlo ísť o porušenie európskej legislatívy týkajúcej sa zneužívania dominantného postavenia na trhu.
Členské krajiny EÚ musia totiž podľa európskych zákonov zabezpečiť, že opatrenia týkajúce sa verejnoprávnych podnikov alebo podnikov, ktorým členské štáty priznávajú osobitné alebo výlučné práva, sú v súlade so všetkými ustanoveniami zmluvy vrátane ustanovení o boji proti monopolom. Prijatá novela zákona rozširuje monopol Slovenskej pošty na poskytovanie služieb tzv. "hybridnej pošty", čo znamená doručovanie zásielok, napr. faktúr, ktorých obsah sa elektronicky prenesie od odosielateľa k prevádzkovateľovi poštových služieb a ten ho potom vytlačí, zabalí, roztriedi a doručí ako poštovú zásielku.
Pred novelou sa táto služba poskytovala voľne v rámci hospodárskej súťaže. EK upozornila, že prevádzkovateľom poštových služieb, ktorí vstúpili na tento trh, zákon teraz bráni pokračovať v tejto činnosti. Brusel preto informoval Slovensko, že zvažuje prijatie dočasných opatrení s cieľom dosiahnuť pozastavenie nových ustanovení a zabrániť tak vážnemu narušeniu hospodárskej súťaže. Slovensko dostalo mesiac na to, aby poskytlo odpoveď komisii na jej všeobecné zhodnotenie prípadu. V júli Brusel oznámil, že bude aj naďalej pozorne sledovať situáciu na Slovensku v súvislosti s trhom s poštovými službami a ponecháva otvorené právne konanie.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button