Logistika a skladovanie

Slovenská pošta spustila do prevádzky špičkový bezpečnostný systém

Slovenská pošta spustila do prevádzky špičkový bezpečnostný systém, ktorý zaručí 24-hodinovú ochranu pôšt na Slovensku – budov, majetku a zamestnancov. Perspektívne je pripravené využitie bezpečnostného systému aj na monitorovanie vozidiel pošty.

"Náklady na sprevádzkovanie Multifunkčného dohľadového centra, ktoré je ústredným prvkom celého bezpečnostného systému, predstavovali sumu 29 miliónov Sk (962.620 eur)," uviedol na otvorení centra minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny. Bezpečnostný systém zaznamená a vyšle signál okamžite po narušení budovy. Objekty pôšt sú zabezpečené signalizačnými zariadeniami, telefónnou linkou, GPS a rádiovým prenosom. Po prerušení prenosu signálu ktoréhokoľvek z nich je vyslaná informácia o narušení pošty. Nepretržité monitorovanie vozidiel pošty zabezpečuje päť operátorov v centre a v testovacej prevádzke je aj ochrana poštových doručovateľov. Riaditeľ sekcie ochrany majetku a osôb a. s. Slovenská pošta Pavol Sedlák uviedol, že doteraz vedenie spoločnosti prijalo mnoho opatrení na ochranu poštových doručovateľov, aby nedochádzalo k lúpežným prepadnutiam a keď už sa to stane, aby bol páchateľ aj zadržaný. "Budeme sa v maximálnej miere snažiť, aby sme v budúcom roku týchto doručovateľov ochránili ešte lepšie, to znamená zavádzame nový systém, ktorý je už v pilotnej prevádzke a naň budú títo doručovatelia napojení podobne ako motorové vozidlá," spresnil. Vďaka novému bezpečnostnému systému budeme sledovať aj poštových doručovateľov a v prípade ich prepadnutia vydajú signál a bude automaticky vyslaná hliadka. Ak príde včas, páchateľ bude aj zadržaný, dodal Sedlák. Na vývoji a inštalácii tohto systému sa na základe verejného obstarávania podieľali renomované firmy, a to s. r. o. EMM a na napojenie motorových vozidiel spoločnosť WIMC.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button