Logistika a skladovanie

Prvé lietadlo s vodíkovými palivovými článkami

Americká letecko-kozmická spoločnosť Boeing oznámila 3. apríla 2008, že uskutočnila po prvý raz v histórii letectva let s lietadlom s pilotom na palube, ktoré bolo poháňané vodíkovými palivovými článkami.

Let je jedným z dôležitých krokov pri riešení otázky alternatívnych palív pre leteckú dopravu blízkej i vzdialenejšej budúcnosti. Projekt pomenovaný Fuel Cell Demonstrator Airplane (Demonstračné lietadlo s palivovými článkami) realizuje európska výskumná skupina Boeing Research & Technology Europe (BR&TE) so sídlom v Madride. Spolupracuje pritom aj s priemyslovými partnermi z Francúzska, Nemecka, Rakúska, Španielska, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických. Skúšobné lietadlo s vodíkovými palivovými článkami vykonalo tri skúšobné lety vo februári a marci tohto roku z letiska Ocana, južne od Madridu.
 
Priama konverzia vodíka na elektrinu
Palivové články predstavujú elektrochemické zariadenie, ktoré premieňa vodík priamo na elektrickú energiu a teplo. Počas tohto procesu nevznikajú žiadne škodlivé splodiny. Okrem vyžiareného tepla je jedinou „splodinou“ obyčajná voda. Ako platforma pre pokus bol upravený motorový vetroň Dimona Katana DV20-100 s rozpätím štíhleho krídla 16,3 m. Lietadlo vyrobené rakúskou spoločnosťou Diamond Aircraft Industries upravili špecialisti skupiny BR&TE pre nainštalovanie hybridného systému vybaveného palivovými článkami PEM (Proton Exchange Membrane) a lítium-iónovými batériami, ktorý napájal elektrický motor poháňajúci konvenčnú ťažnú vrtuľu.
 
Perspektívny systém
Počas skúšobných letov pilot experimentálneho lietadla stúpal do letových hladín 1000 m nad morom pri použití kombinácie výkonu batérií a energie získanej z vodíkových palivových článkov. Po dosiahnutí cestovnej letovej hladiny pilot odpojil batérie a vykonal rovný let s cestovnou letovou rýchlosťou 100 km/h. Počas týchto letov v trvaní približne 20 minút bola pohonná jednotka napájaná výlučne palivovými článkami. Podľa výskumníkov spoločnosti Boeing predstavuje technológia palivových článkov PEM pre blízku budúcnosť potenciálne riešenie na pohon malých lietadiel s posádkou na palube, ale aj bez nej. V dlhodobej perspektíve bude možná aplikácia palivových článkov na báze pevných oxidov ako pomocných napájacích zdrojov pre veľké komerčné dopravné lietadlá. Použitie palivových článkov sa v dohľadnej budúcnosti ako hlavný pohon veľkých dopravných lietadiel nepredpokladá.

Prečítajte si aj

Back to top button