Logistika a skladovanie

Ľahké transportné lietadlo IL-112V

Projekt ľahkého transportného lietadla Iljušin IL-112V je ďalšou veľkou výzvou pre ruský letecký priemysel aj pre vojenské letectvo. Táto konštrukcia je typom, ktorý bol svojho času štátnou komisiou zvolený ako náhrada za zastarané transportné lietadlá An-24V a An-26.

Skonštruovanie a nákupy lietadla Iljušin IL-112V sú kapitolou v štátnom programe vyzbrojovania Ruskej federácie pre obdobie do roku 2015. Určením lietadla IL-112V je preprava nákladov s hmotnosťou do 6 t na vzdialenosti až do 6000 km. Plánovaná palivová efektívnosť lietadla IL-112V je 2,4-násobne lepšia v porovnaní s lietadlom An-26.
Navrhovanie projektu lietadla IL-112 sa začalo ešte na začiatku 90. rokov minulého storočia. Po rozpade ZSSR a nasledovnom rozvalení existujúcich hospodárskych a ekonomických väzieb množstvo programov skončilo na smetisku dejín. Len niektoré z najperspektívnejších alebo najpotrebnejších, medzi ktoré patrí aj IL-112, boli hibernované a čakali na lepšie časy. Hneď na začiatku roku 2000 spoločne začali konštrukčná spoločnosť nesúca meno Iljušina a akciová spoločnosť Voronežšký letecký výrobný závod konštruovať prepracované ľahké vojenské transportné lietadlo s označením IL-112V. Samozrejme pri príprave takého zložitého programu, akým je vlastne každá moderná letecká konštrukcia, kooperuje množstvo iných spoločností od výrobcu motorov (Klimov) cez dodávateľa avionického vybavenia (Aviapribor) až po celý rad ďalších subdodávateľov.
 
Víťaz tendra
 
Neskôr v apríli 2004 táto konštrukcia zvíťazila v konkurze na ľahké vojenské transportné lietadlo určené ako náhrada za flotilu dosluhujúcich strojov An-26. Konštrukcia chvostovej časti trupu a chvostových plôch je ako u jediného projektu, ktorý sa zúčastnil v súťaži, klasická. U obidvoch konkurenčných typov, ktorými boli Suchoj Su-80 a Mikojan-Gurjevič MiG-110T, boli zvislé chvostové plochy uchytené na konci tandemových nosníkov. Také riešenie ponúka aj výhody, ale existuje tu reálne nebezpečenstvo možného poškodenia samotného lietadla počas vykladania alebo nakladania tovaru, napríklad pri činnosti v nočnej bojovej operácii. Nevýhodou konštrukcie lietadla Su-80 bolo aj použitie pohonnej sústavy od zahraničného výrobcu, čo je aj v súčasnosti parameter zatiaľ neakceptovateľný ruskými ozbrojenými silami.
Lietadlo IL-112V vo svojej podstate predstavuje základ celej rodiny nových transportných strojov ako bude napríklad kombi lietadlo (konvertovateľné lietadlo na dopravu nákladov alebo cestujúcich), zdravotnícky stroj, polárne lietadlo vybavené kombinovaným kolesovým a lyžovým podvozkom, hliadkovací stroj, lietadlo leteckej pátracej a záchrannej služby, fotogrametrický špeciál a podobne. Konštrukčne lietadlo IL-112V predstavuje hornoplošník s objemným trupom, rozmernou nákladnou rampou v chvostovej časti trupu a chvostovými plochami do tvaru T. Krídlo lietadla bude disponovať rozsiahlou mechanizáciou. Trup lietadla je na rozdiel od konštrukcií tejto kategórie predošlých generácií podstatne objemnejší, čo umožní prepravovať aj objemnejšie náklady. Celková dĺžka nákladného priestoru je 9,76 m, pričom dĺžka plochy, kam sa bude ukladať prepravovaný tovar, dosahuje 8,4 m. Šírka podlahy nákladného priestoru je 2,45 m a výška využiteľného nákladného priestoru je 2,4 m. Dĺžka rozmernej nákladovej rampy dosahuje 3,57 m.
Lietadlo bude poháňať dvojica turbovrtuľových motorov TV7-117ST so šesťlistovými kompozitovými ťažnými vrtuľami AV-112 s priemerom 3,9 m. Hlavný podvozok je umiestnený v malých gondolách v strede spodnej časti trupu, predná podvozková sa zaťahuje do spodku prednej časti trupu. Rozchod podvozku je 4,04 m. Konštrukcia podvozku je navrhovaná tak, aby umožňovala vzlety a pristátia nielen z betónových vzletových a pristávacích plôch, ale aj z neupravených plôch 3. triedy a poľných letísk. Lietadlo IL-112V bude možné taktiež prevádzkovať z vyššie situovaných letísk s nadmorskou výškou do 2000 m.
 
Meškanie programu
 
Určením stroja je transport vojenských nákladov, techniky, osôb a taktiež je určený na prepravu širokej škály rozličných nákladov. Lietadlo IL-112V bude vybavené integrovaným avionickým systémom IKBO-112 (Integrirovanij komplex bortovovo oborudovanija = integrovaný avionický systém), ktorý konštruuje ruský holding Aviapribor. Tento avionický systém združuje všetky podsystémy a komponenty avionického vybavenia do jediného systému palubného vybavenia. Lietadlo je určené na plnenie úloh v akýchkoľvek geografických a klimatických podmienkach, vo dne aj v noci, za každého počasia.
Napriek zaradeniu do programu priorizovaných projektov sú práce nedofinancované a aj preto ich realizovanie je veľmi spomalené. Program výrazne mešká a pôvodné plány jeho realizovania sa už viackrát presúvali. Práce na lietadle sú v súčasnosti v štádiu prípravy konštruktérskej dokumentácie. Zatiaľ posledným deklarovaným termínom prvého vzletu je rok 2009.

Prečítajte si aj

Back to top button